MÔ HÌNH SUY HAO ĐƯỜNG TRUYỀN CHO HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY QUA BỀ MẶT PHẢN XẠ THÔNG MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/09/22                Ngày hoàn thiện: 19/10/22                Ngày đăng: 20/10/22

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Kiên Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Phương Thảo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bề mặt phản xạ thông minh RIS là một công nghệ mới đang được nghiên cứu, triển khai để phát triển các hệ thống truyền thông không dây, cũng như các mạng di động 5G, sau 5G (B5G) và mạng tương lai 6G. Bề mặt chứa siêu vật liệu điện từ có thể tái cấu hình để hướng chùm sóng từ nguồn phát tới các bộ thu mong muốn với cường độ tín hiệu tối đa, khiến cho quá trình truyền sóng ngẫu nhiên thành một môi trường vô tuyến thông minh mà người dùng có thể điều khiển được. Bài báo cung cấp một số mô hình suy hao đường truyền và kênh dẫn trong hệ thống thông tin liên lạc có sự hỗ trợ của bề mặt thông minh được xây dựng dựa trên các kỹ thuật quang học vật lý, định luật phản xạ ánh sáng của Snell và bản chất vật lý, điện từ của RIS. Với các biểu thức toán học sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu một phương án tính toán, mô phỏng, phân tích, đánh giá và hiệu chỉnh các kênh truyền thông nhằm đạt được hiệu quả tối ưu trước khi triển khai chế tạo thực nghiệm hoặc để so sánh với các công nghệ tăng cường truyền tải thông tin khác như bộ khuếch đại và chuyển tiếp AF, định dạng chùm MIMO và truyền thông tán xạ ngược BackCom.

Từ khóa


Bề mặt thông minh có thể cấu hình lại; Bề mặt phản xạ thông minh; Sau 5G; Mô hình pathloss; Môi trường vô tuyến thông minh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] W. Long, R. Chen, M. Moretti, W. Zhang, and J. Li, "A Promising Technology for 6G Wireless Networks: Intelligent Reflecting Surface," Journal of Communications and Information Networks, vol. 6, no. 1, pp. 1-16, March 2021.

[2] M. Pengnoo, M. T. Barros, L. Wuttisittikulkij, B. Butler, A. Davy, and S. Balasubramaniam, "Digital Twin for Metasurface Reflector Management in 6G Terahertz Communications," IEEE Access, vol. 8, pp. 114580-114596, 2020.

[3] R. Alghamdi, R. Alhadrami, D. Alhothali, H. Almorad, A. Faisal, S. Helal, R. Shalabi, R. Asfour, N. Hammad, A. Shams, N. Saeed, H. Dahrouj, T.Y. Al-Naffouri, and M. S. Alouini, "Intelligent Surfaces for 6G Wireless Networks: A Survey of Optimization and Performance Analysis Techniques," IEEE Access, vol. 8, pp. 202795-202818, 2020.

[4 E. Basar, M. Di Renzo, J. De Rosny, M. Debbah, M. -S. Alouini, and R. Zhang, "Wireless Communications through Reconfigurable Intelligent Surfaces," IEEE Access, vol. 7, pp. 116753-116773, 2019.

[5] M. A. ElMossallamy, H. Zhang, L. Song, K. G. Seddik, Z. Han, and G. Y. Li, "Reconfigurable Intelligent Surfaces for Wireless Communications: Principles, Challenges, and Opportunities," IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 6, no. 3, pp. 990-1002, Sept. 2020.

[6] S. Gong, X. Lu, D. T. Hoang, D. Niyato, L. Shu, D. I. Kim, and Y. C. Liang, "Toward Smart Wireless Communications via Intelligent Reflecting Surfaces: A Contemporary Survey," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 22, no. 4, pp. 2283-2314, 2020.

[7] Y. -C. Liang, R. Long, Q. Zhang, J. Chen, H. V. Cheng, and H. Guo, "Large Intelligent Surface/Antennas (LISA): Making Reflective Radios Smart," Journal of Communications and Information Networks, vol. 4, no. 2, pp. 40-50, June 2019.

[8] N. Yu, P. Genevet, M. A. Kats, F. Aieta, J.-P. Tetienne, F. Capasso, and Z. Gaburro, “Light propagation with phase discontinuities: Generalized laws of reflection and refraction,” Science, vol. 334, no. 6054, pp. 333–337, 2011.

[9] Ö. Özdogan, E. Björnson, and E. G. Larsson, "Intelligent Reflecting Surfaces: Physics, Propagation, and Pathloss Modeling," IEEE Wireless Communications Letters, vol. 9, no. 5, pp. 581-585, May 2020.

[10] W. Tang, M. Z. Chen, X. Chen, J. D. Dai, Y. Han, M.D. Renzo, Y. Zeng, S. Jin, Q. Cheng, and T. J. Cui, "Wireless Communications With Reconfigurable Intelligent Surface: Path Loss Modeling and Experimental Measurement," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 20, no. 1, pp. 421-439, Jan. 2021.

[11] Y. Huang and K. Boyle, Antennas: from theory to practice. Chichester: Wiley, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6535

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved