ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM DOWNES TRONG CHẨN ĐOÁN SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/09/22                Ngày hoàn thiện: 19/10/22                Ngày đăng: 26/10/22

Các tác giả

1. Lục Chí Thắng Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Đình Học, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt


Nghiên cứu này đánh giá giá trị của thang điểm Downes trong chẩn đoán suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 300 trẻ sơ sinh vào điều trị tại khoa sơ sinh - cấp cứu Nhi - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 07/2021 đến tháng 04/2022. Kết quả cho thấy, tỷ lệ suy hô hấp trong nghiên cứu là 32,33%. Trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ, tuổi vào viện chủ yếu là từ 1 – 7 ngày tuổi (49,7%), trẻ sơ sinh non tháng (61,7%), cân nặng lúc sinh <2500 gram (70,7%), mổ lấy thai (52%). Phần lớn trẻ sơ sinh nhập viện có điểm Downes từ 0-3 điểm chiếm 71%, 4-6 điểm chiếm 25%, 7-10 điểm chỉ chiếm 4%. Điểm Downes từ 4 - 6 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm trẻ suy hô hấp (69,1%). Điểm cắt tối ưu của thang điểm Downes ở đối tượng nghiên cứu là ≥ 3, với độ nhạy 91,8% và độ đặc hiệu 93,1. Diện tích dưới đường cong ROC là 0,978. Thang điểm Downes có giá trị chẩn đoán suy hô hấp rất tốt ở trẻ sơ sinh.

Từ khóa


Trẻ sơ sinh; Suy hô hấp; Điểm Downes; Điểm cắt; Đường cong ROC

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] World Health Organization, "Newborn Mortality," 2021. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/levels-and-trends-in-child-mortality-report-2021#. [Accessed Sept. 01, 2022].

[2] T. D. Hoang et al., " Clinical, Paraclinical Characteristics of Neonatal Respiratory Distress at the Thai Nguyen National Hospital," Journal of Pediatric Research and Practice, vol. 5, no. 4, pp. 53-60, 2021.

[3] N. R. Nguyen and C. T. Truong, "Cause and risk factors of neonatal mortality at children’s hospital of Can Tho," Journal of Pediatric, vol. 12, no. 2, pp. 20-25, 2019.

[4] P. Brahmaiah and K. R. Reddy, "Etiological study of respiratory distress in newborn," International Journal of Contemporary Medical Research, vol. 4, no. 10, pp. 2202-2206, 2017.

[5] Ministry of Health, "Respiratory distress in newborn," Guidelines for diagnosis and treatment of some common diseases in children, Ha Noi, pp. 238-243, 2015.

[6] S. Fouzas, K. N. Priftis, and M. B. Anthracopoulos, "Pulse oximetry in pediatric practice," Pediatrics, vol. 128, no. 4, pp. 740-752, 2011.

[7] J. J. Downes, D. Vidyasagar, G. M. Morrow et al., "Respiratory distress syndrome of newborn infants: I. New clinical scoring system (RDS score) with acid-base and blood-gas correlations," Clinical Pediatrics, vol. 9, no. 6, pp. 325-331, 1970.

[8] T. L. Chan et al., "Research the situation of neonatal acute respiratory failure and evaluation the results of treatment at ca mau obstetrics and children’s hospital in 2015," Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy, vol. 9, pp. 146-154, 2015.

[9] A. T. Do, "Value of Downes score in diagnosing acute respiratory failure in neonates at National Children's Hospital," Master's thesis, Hanoi Medical University, 2017.

[10] T. X. H. Nguyen, "Situation of neonatal morbidity and mortality in the Pediatric Department of Thai Nguyen National Hospital in 3 years (2008 - 2010)," TNU Journal of Science and Technology, vol. 89, no. 1, pp. 200-205, 2012.

[11] S. Pal, A. Jain, M. Garg et al., "Predicting Outcome in Neonates with Possible Clinical Sepsis by Estimating an Early Score for Neonatal Acute Physiology-II (SNAP-II)," Journal of Tropical Pediatrics, vol. 66, no. 4, pp. 377-384, 2020.

[12] T. K. N. Nguyen et al., "Survey of disease patterns at the Neonatal Resuscitation Department of Children's Hospital 2 from 2016 – 2018," Journal of Pediatric Research and Practice, vol. 11, no. 5, pp. 14-21, 2018.

[13] A. Rusmawati, E. L. Haksari, and R. Naning, "Downes score as a clinical assessment for hypoxemia in neonates with respiratory distress," Paediatrica Indonesiana, vol. 48, no. 6, pp. 342-345, 2008.

[14] B. Pankaj, A. Makwana, and R. Chudasama, "Usefulness of Downe Score as clinical assessment tool and Bubble CPAP as primary respiratory support in neonatal respiratory distress syndrome," Journal of Pediatric Sciences, vol. 5, no. 1, p. 176, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6546

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved