QUAN HỆ QUỐC PHÒNG, AN NINH VIỆT NAM - HOA KỲ (2008 - 2022): THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

Thái Văn Thơ Email to author, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức cuộc đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng đầu tiên. Kể từ đây, quan hệ quốc phòng, an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng phát triển. Nhu cầu hợp tác nhằm duy trì trật tự, an ninh và hòa bình trong khu vực cộng thêm sự song trùng về lợi ích chiến lược của hai quốc gia là những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng, an ninh Việt - Mỹ tiến triển. Nối tiếp đà phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng, an ninh cũng được chính quyền hai nước tăng cường mạnh mẽ, phát triển ngày càng sâu rộng và đi vào thực chất. Thông qua các phương pháp lịch sử, logic, phân tích và khảo cứu tài liệu, nội dung bài viết góp phần chỉ rõ những nhu cầu và nhân tố chính tác động, thúc đẩy sự tiến triển của quan hệ quốc phòng, an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ kể từ năm 2008 đến nay. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn nêu bật những thành tựu đạt được trong quan hệ quốc phòng, an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời phân tích những triển vọng phát triển của mối quan hệ này trong tương lai.


Từ khóa


Quan hệ quốc phòng - an ninh; Việt Nam; Hoa Kỳ; Thành tựu; Triển vọng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. Bui, “The U.S. factor in Vietnam's current defense - security policy (2001-2016),” Journal of Southeast Asian Studies, no. 8, pp. 14-21, 2016.

[2] D. N. Nguyen, “Vietnam - U.S. relation: from normalization to comprehensive partnership - an overview,” Science & Technology Development, vol. 19, no. X4, pp. 59-66, 2016.

[3] A. L. Le, “Vietnam - U.S. defense cooperation currently,” Americas Today Journal, no. 08, pp. 28-37, 2018.

[4] T. C. Dang and H. T. T. Nguyen, “Understanding the U.S. - Vietnam Security Relationship (2011-2017),” The Korean Journal of Defense Analysis, vol. 31, no. 1, pp. 121-144, 2019.

[5] H. Q. Duong and T. T. Nguyen, “Vietnam - the United States relatons in military and security field (2012-2020),” Journal of Science and Technology, University of Science, Hue University, vol. 17, no. 3, pp. 91-104, 2020.

[6] H. D. Vu, “Vietnam - U.S. relations after 25 years of normalization (1995-2020),” Journal of Party History, no. 356, pp. 76-84, 2020.

[7] T. T. Nguyen and N. T. Le, “Vietnam - U.S. defense ties: construsting a common vision under Obama and Trump administrations,” HUFLIT Journal of Science, vol. 6, no. 4, pp. 43-51, 2021.

[8] Y. T. Pham, “Vietnam - U.S. defense diplomacy: a mark of the comprehensive partnership,” Americas Today Journal, no. 4, pp. 3-14, 2021.

[9] L. C. Cu, “U.S. Vice President Kamala Harris' visit to raise relations with Vietnam,” Americas Today Journal, no. 08, pp. 3-10, 2021.

[10] The White House, National Security Strategy of the United States of America. Washington, DC, 2010.

[11] The White House, National Security Strategy of the United States of America. Washington, DC, 2017.

[12] The White House, National Security Strategy of the United States of America. Washington, DC, 2021.

[13] The White House, Indo-Pacific Strategy of the United States. Washington, DC, 2022.

[14] Vietnam Ministry of National Defence, Vietnam National Defence 2019. National Political Publishing House, Hanoi, 2019.

[15] Thucydides, History of the Peloponnesian War. World Publishing House, 2018.

[16] L. Duy, “Vietnam returns the remains of missing American soldiers, the U.S. moves them to Hawaii,” September 16, 2022. [Online]. Available: https://tuoitre.vn/viet-nam-trao-tra-hai-cot-linh-my-mat-tich-my-chuyen-ve-bang-hawaii-20220916164305966.htm. [Accessed September 20, 2022].

[17] A. Vu, “Efforts to clear landmines promote Vietnam - U.S. relations,” September 13, 2022. [Online]. Available: https://vnexpress.net/no-luc-ra-pha-bom-min-thuc-day-quan-he-viet-my-4510196.html. [Accessed September 20, 2022].

[18] R. V. Nguyen, “Agent Orange disaster - responsibility and conscience of the whole society and the international community,” National Defence Journal, July 11, 2011. [Online]. Available: http://tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/tham-hoa-chat-doc-da-cam-trach-nhiem-luong-tam-cua-toan-xa-hoi-va-cong-dong-quoc-te/700.html. [Accessed September 20, 2022].

[19] C. V. Nguyen, “The U.S. with the handling of the consequences of Agent Orange/dioxin in Vietnam,” Communist Review, August 13, 2013. [Online]. Available: https://tapchicongsan.org.vn/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/23031/nuoc-my-voi-viec-giai-quyet-hau-qua-chat-doc-da-cam-di-o-xin-tai-viet-nam.aspx. [Accessed September 20, 2022].

[20] B. Duc, “From December 2019: dioxin contamination will be treated at Bien Hoa airport,” November 01, 2019. [Online]. Available: https://tuoitre.vn/tu-thang-12-2019-se-xu-ly-o-nhiem-dioxin-tai-san-bay-bien-hoa-20191101102910539.htm. [Accessed September 3, 2022].

[21] L. A, “The U.S. sponsors 50 million USD for people with disabilities in 7 provinces in Vietnam,” August 19, 2019. [Online]. Available: https://tuoitre.vn/hoa-ky-tai-tro-50-trieu-usd-cho-nguoi-khuyet-tat-tai-7-tinh-viet-nam-20190819174643745.htm. [Accessed September 3, 2022].

[22] The U.S. Embassy and Consulate in Vietnam, “Security cooperation between the U.S. and Vietnam,” June 2, 2021. [Online]. Available: https://vn.usembassy.gov/vi/hop-tac-an-ninh-giua-hoa-ky-va-viet-nam/. [Accessed September 22, 2022].

[23] V. Ngoc, “Vietnam - U.S. relations still have a “sky” of development in the future,” April 8, 2021. [Online]. Available: https://laodong.vn/thoi-su/quan-he-viet-my-con-ca-bau-troi-phat-trien-trong-tuong-lai-896714.ldo. [Accessed September 23, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6593

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved