XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN TẬP TRUNG VỚI VÀO/RA PHÂN TÁN TRÊN NỀN PLC S7.1500 | Mai | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN TẬP TRUNG VỚI VÀO/RA PHÂN TÁN TRÊN NỀN PLC S7.1500

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Đỗ Thị Mai Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Thương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thanh Bình, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nội dung bài báo này trình bày kết quả về việc triển khai xây dựng mô hình thực hành điều khiển tập trung với vào/ra phân tán trên nền PLC S7.1500 cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa. Bộ điều khiển trung tâm PLC và thiết bị thu thập dữ liệu từ xa (Remote I/O) trong mô hình được thiết kế dựa trên cấu trúc mô đun cho phép thực hiện mềm dẻo các bài toán khác nhau mà không gây nên những biến đổi quá lớn về cấu trúc phần cứng của hệ thống. Khả năng mở rộng hệ thống linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nội dung thực hành cho các học phần khác nhau trong chương trình đào tạo, cũng như làm nền tảng triển khai các nghiên cứu tiếp theo. Hiện tại dựa trên mô hình phần cứng đã xây dựng được 09 bài thực hành đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức và kỹ năng về đấu nối, lập trình, điều khiển, giám sát và vận hành hệ thống điều khiển có yếu tố phân tán. Kết quả chạy thực nghiệm trên mô hình cho thấy hệ thống hoạt động tốt, vấn đề thu thập, xử lý dữ liệu và truyền thông giữa bộ điều khiển PLC - ET200SP – hệ thống đèn LED trên board trạng thái được thực hiện nhanh và chính xác.    

Từ khóa


PLC S7.1500; Điều khiển; Điều khiển tập trung; Vào/ra phân tán; ET200SP

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. Yin, M. Shreka, R. Gao, and Y.Zhu, “Design of ship exhaust gas desulfurization control system based on S7-1500 PLC,” 2nd International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT 2019), vol. 1345, no. 03, November, 2019. [Online serial]. Available: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1345/3/032083/pdf. [Accessed Sep. 12, 2022].

[2] F. Yang and H. Li, “Design and Realization of Automatic Warehouse based on PLC S7-1500,” Electrical Science & Engineering, vol. 03, no. 01, 2021. [Online serial]. Available: https://ojs.bilpublishing.com/index.php/ese/article/view/2914. [Accessed Sep. 15, 2022].

[3] Z. Wang, “Design of Gas Drainage Monitoring System Based on Siemens S7-1500 PLC and WinCC,” in 2022 International Conference on Intelligent Dynamics and Control Technology (IDC 2022), vol. 2283, 2022. [Online serial]. Available: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2283/1/012002. [Accessed Sep. 13, 2022].

[4] A. Jadhav and M. Patil, “PLC Based Industrial Automation System,” in International Conference on
Recent Trends in Engineering and Management Science (RTEM 2014)
, Nagpur, 2014, pp. 19-23.

[5] R. Pawar and N. R. Bhasme, “Application of PLC’s for Automation of Processes in Industries,” Int.
Journal of Engineering Research and Applications
, vol. 6, no. 6, (Part - 3), pp. 53-59, June 2016.

[6] A. Hulewwicz, Z. Krawwiecki, and K. Dziarski, “Distrubuted control system DCS using a PLC controller,” in ITM Web of Conference 28, 2019. [Online]. Available: https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/abs/2019/05/itmconf_zkwe2019_01041/itmconf_zkwe2019_01041.html. [Accessed Sep. 25, 2022].

[7] R. A. Santos, J. E. Normey-Rico, A. M. Gomez, and C. P. Moraga, “EDUSCA (educational SCADA): Features and Application,” IFAC Automated System Based on Human Skill, vol. 39, no. 6, pp. 614-619, 2006.

[8] N. B. Ngoc and T. H. Hiep, “A Study on building PLC cabinets,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 195, no. 02: Natural Sciences - Engineering - Technology, pp. 139-143, 2019.

[9] D. H. Diep and N. H. Quan, “Design connection device and controlling system in the training set for hydraulics WS200 using PLC,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 11: Natural Sciences - Engineering - Technology, pp. 160-168, 2022.

[10] T. Georgieva, H. Yahoui, N. Bencheva, and P. Daskalov, “Innovative PLC Training laboratory for developing industry 4.0 skills,” in Proc. 2022 International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 01, 2022, pp. 505-509.

[11] T. Georgieva, N. Bencheva, P. Daskalov, and H. Yahoui, “Capacity development by implementation of PLC trainings towards Industry 4.0,” in 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 06-07, 2022, pp. 1-4.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6711

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved