ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/11/22                Ngày hoàn thiện: 22/12/22                Ngày đăng: 22/12/22

Các tác giả

1. Chu Thành Huy, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Bích Liên Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Thị Ngọc Hà, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thu Hường, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tân Cương là một xã nông nghiệp miền núi, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 11 km về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 14,7 km2 với 1.456 hộ, 5.533 khẩu và 43% dân số theo đạo Thiên Chúa giáo. Tháng 8-2015, Tân Cương đã đạt xã nông thôn mới và tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu, điều tra thực địa và phương pháp chuyên gia để chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra trong 10 tiêu chí cần duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND của UBND tỉnh, có một số tiêu chí đã giảm chất lượng, cần phải đầu tư để nâng cao chất lượng như: tiêu chí về trường học (số 5), tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa (số 6), tiêu chí về thông tin và truyền thông (số 8). Trong các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để đạt nông thôn mới nâng cao, có tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt tiêu chuẩn.


Từ khóa


Tiêu chí; Nông thôn mới nâng cao; Nông thôn mới kiểu mẫu; Nông thôn mới; Xã Tân Cương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. L. Lai, "Changes from the process of building new countrysidein Yen Son district (Tuyen Quang province)," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 112-118, 2021.

[2] C. H. Canh and T. T. V. Truong, “Long An strives to finish early on new rural program,” Economy anh Forecast review, vol. 26, pp. 46-48, 2021.

[3] Q. L. Kieu and T. Q. Tran, "Studying real situation and solutions for implementing environmental and food safety criteria in the development of a new rural model in kim quan commune, yen son district, Tuyen Quang province," TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 10, pp. 145-152, 2020.

[4] T. H. Nguyen, T. H. V. Nguyen, and T. H. H. Chu, "Evaluate the implementation of environmental and food safety criteria in new rural construction in Hop Tien commune, Dong Hy district, Thai Nguyen province," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 18, pp. 185-192, 2021.

[5] V. A. Nguyen, “Developing human resources for building new rural areas in Cho Moi district, Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 133, no. 03/1, pp. 51-55, 2015.

[6] T. N. H. Tran and T. H. Nguyen, "Construction of new rural – view from women'role in environmental protection at binh thuan commune Dai Tu district, Thai Nguyen province," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 38-48, 2021.

[7] V. B. Le and V. S. Duong, "Some solutions to develop agricultural economy in building new countryside towards urbanization in Pho Yen town, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 01, pp. 127-134, 2021.

[8] T. T. H. Dao, "Improving the quality of rural clean water and sanitation services, contributing to the construction of an enhanced new rural area, a model new rural area in Hung Yen province," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 12, pp. 145-153, 2021.

[9] V. C. Hoang, V. T. Nguyen, T. H. Ha, and T. N. Tran, “Community resources mobilization in new rural development in Boc Bo commune, Pac Nam district, Bac Kan province: learned lessons,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 17, pp. 107-115, 2021.

[10] People's Committee of Tan Cuong Commune, Report No.: 160/BC-UBND "Results of Advanced New Rural Construction in 2021 in Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province", 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6856

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved