MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM ĐƯỜNG VÀ THÔNG BÁO ĐIỂM LÂN CẬN ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/11/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/23                Ngày đăng: 07/04/23

Các tác giả

1. Vũ Thành Vinh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hữu Công, Đại học Thái Nguyên
3. Nguyễn Hữu Khánh, Đại học Thái Nguyên
4. Nguyễn Xuân Kiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, ngày càng nhiều khu du lịch được xây dựng thành một quần thể với những địa điểm thăm quan nhỏ khác nhau trong khuôn viên rộng lớn. Điều này gây khó khăn cho du khách trong việc tìm đường đi và có thể bỏ sót địa điểm thăm quan nhỏ trong quần thể này. Trong khi đó, các phần mềm du lịch thông minh nổi tiếng như Smart Tourism của VNPT, TripHunter, VisitKorea và ngay cả Google Maps đang gặp hạn chế khi tìm đường đi giữa những điểm thăm quan nhỏ trong một khu hoặc quần thể du lịch. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đưa ra một giải pháp nâng cao hiệu quả tìm đường bằng cách bổ sung thông tin địa điểm vào bản đồ quy hoạch của quần thể đó và nhúng lên Goolge Maps. Đồng thời, chúng tôi kế thừa thuật toán hướng dẫn theo ngữ cảnh (CGA) trong hệ thống du lịch thông minh đa nền tảng Thái Nguyên (USToT) để tìm đường đi và tự động thông báo điểm lân cận cho người dùng nhằm tránh bỏ sót địa điểm thăm quan. Kết quả thử nghiệm cho thấy, giải pháp này không những tìm được đường đi giữa những điểm thăm quan nhỏ trong khuôn viên tốt hơn so với Google Maps, mà còn tự động thông báo cho người dùng khi đến gần điểm thăm quan đó.


Từ khóa


Du lịch thông minh; Thông báo điểm lân cận; Tìm đường đi; Google Maps; Bản đồ số

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Musa, P. Rahman, Z. Kang, and S. F. A. Hossain, “Technology Application in the Chinese Tourism Industry,” in Technology Application in Tourism in Asia, Springer, 2022, pp. 219-239, doi: 10.1007/978-981-16-5461-9_13.

[2] V. L. Ngo and T. L. Ngo, “Solutions to the development of Ba Ria – Vung Tau tourism in the Industrial Revolution 4.0,” in Proceedings of the conference on Science of Tourism Development in the Industrial Revolution 4.0, 2019, pp. 56-61.

[3] T. T. H. Nguyen, “Applying technology to develop Da Nang into smart tourism destinations,” in Proceedings of the 6th Conference on Information Technology and Its Application, 2017, pp. 330-336.

[4] Y. -W. Chang and C. -Y. Tsai, "Apply Deep Learning Neural Network to Forecast Number of Tourists," in 31st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), 2017, pp. 259-264, doi: 10.1109/WAINA.2017.125.

[5] S. Maidullah, M. R. Hossain, F. Akhter, and A. Hassan, “Transmogrifying Tourism Events in Industry 4.0: An Analysis from Industry and Tourist Perspectives,” in Technology Application in Tourism Fairs, Festivals and Events in Asia, Springer, 2022, pp. 3-22, doi: 10.1007/978-981-16-8070-0_1.

[6] T. Pencarelli, “The digital revolution in the travel and tourism industry,” Information Technology & Tourism, vol. 22, pp. 455–476, 2020, doi: 10.1007/s40558-019-00160-3.

[7] K. H. Bhuiyan, I. Jahan, N. M. Zayed, K. M. A. Islam, and S. Suyaiya, "Smart Tourism Ecosystem: A New Dimension toward Sustainable Value Co-Creation," Sustainability, vol. 14, no. 22, 2022, Art. no. 15043, doi: 10.3390/su142215043.

[8] A. S. Troshin, A. P. Sokolova, E. O. Ermolaeva, R. M. Magomedov, and T. L. Fomicheva, “Information Technology in Tourism: Effective Strategies for Communication with Consumers,” Journal of Environmental Management and Tourism, vol. 11, no. 2, pp. 322-330, 2020, doi: 10.14505//jemt.v11.2(42).10.

[9] C. Chu and C. Huang, "A Platform for Travel Planning by Using Google Maps," in 16th IEEE International Conference on Mobile Data Management, 2015, pp. 120-125, doi: 10.1109/MDM.2015.13.

[10] A. G. Bulti, A. Ray, and Bhuyan, “Smart tourism system architecture design using the internet of everything(IOE) over cloud platform,” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), vol. 8, no. 6S, pp. 421-426, 2019.

[11] P. L. Hoang, P. Nguyen, and T. H. Le, “A new apporach based on genetic algorithm for finding the optimal road in multi-source, multi-destnation of Google Maps,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 208, no. 15, pp. 89-96, 2019.

[12] Imagine your Korea, “Visit Korea App,” 2022. [Online]. Available: https://www.visitkorea.org.vn/ve-han-quoc/app-download. [Accessed October 12, 2022].

[13] VNPT, “Smart Travel Solution,” 2022. [Online]. Available: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/ sanpham-dich-vu/giai-phap-du-lich-thong-minh-smart-tourist/. [Accessed October 30, 2022].

[14] TripHunter Joint Stock Company, “TripHunter,” 2022. [Online]. Available: https://triphunter.vn/ [Accessed October 8, 2022].

[15] H. Vahdat-Nejad, H. Khosravi-Mahmouei, M. Ghanei-Ostad, and A. Ramazani, “Survey on contextaware tour guide systems,” IET Smart Cities, vol. 2, no. 1, pp. 34-42, 2020.

[16] T. V. Vu, H. C. Nguyen, H. K. Nguyen, D. T. Pham, K. N. Nguyen, and X. K. Nguyen, “Building the smart tourism system of multi-platform application for Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 02, pp. 70-77, 2022, doi: 10.34238/tnu-jst.5379.

[17] T. V. Vu, H. C. Nguyen, H. K. Nguyen, V. K. Nong, and X. K. Nguyen, “Automated travel planning algorithm applied on the multi-platform smart travel system ò Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 11, pp. 266-274, 2022, doi: 10.34238/tnu-jst.6389.

[18] Goolge Maps Platform, [Online]. Available: https://developers.google.com/maps [Accessed October 12, 2022]

[19] WikipediA, [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD [Accessed October 15, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6961

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved