ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ HOÀNG TUNG, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ HOÀNG TUNG, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/18

Các tác giả

1. Đoàn Hồng Sơn Email to author, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
2. Bùi Thị Thu Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
3. Lê Ngọc Công, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đặc điểm cấu trúc và khả năng tái sinh tự nhiên của thảm thực vật ở nước ta đã được quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Nghiên cứu này nhằm đánh giá về thành phần loài, dạng sống, cấu trúc hình thái và khả năng tái sinh tự nhiên của các loài cây gỗ trong các kiểu thảm thực vật thứ sinh (thảm cỏ, thảm cây bụi, rừng thứ sinh) ở xã Hoàng Tung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Sử dụng các phương pháp nghiên cứu là điều tra ngoài thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm. Kết quả đã xác định được ở thảm cỏ có 46 loài, 43 chi của 23 họ thực vật bậc cao có mạch; thảm cây bụi có 201 loài, 160 chi, 69 họ; rừng thứ sinh có 330 loài, 237 chi, 89 họ. Các kiểu thảm đều có 5 dạng sống, có cấu trúc hình thái từ 2-4 tầng. Có tổ thành loài và mật độ cây gỗ tái sinh cao (từ 17-24 loài, mật độ từ 3.658 - 4.496 cây/ha). Tỷ lệ cây tái sinh có nguồn gốc từ hạt cao từ 76,24 - 79,49% và cây tái sinh có chất lượng tốt từ 54,89 - 64,46%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc bảo tồn và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thực vật ở địa phương

Từ khóa


Thảm cỏ, thảm cây bụi, rừng thứ sinh, tái sinh, xã Hoàng Tung.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved