ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CẮT AMIĐAN BẰNG LASER CO2 TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/02/23                Ngày hoàn thiện: 28/04/23                Ngày đăng: 28/04/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Công Hoàng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thị Hương Lan, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả bước đầu cắt amiđan bằng laser CO2. Đối tượng nghiên cứu gồm 65 bệnh nhân được cắt amiđan bằng laser CO2 tại khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả tiến cứu có can thiệp trước - sau. Kết quả cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân nữ chiếm 52,3% tương đương nam chiếm 47,7%. Tuổi trung bình là 22,7. Mức độ quá phát của amiđan độ III, IV chiếm đa số. Nhóm tuổi 6-15 có thời gian phẫu thuật ngắn nhất, nhóm tuổi 35-55 đa số có thời gian phẫu thuật trên 30 phút. Lượng máu mất trung bình trong phẫu thuật là 12,5 ml, trong đó đa số là mất máu từ 5-10 ml chiếm 70,8%. Điểm đau trung bình cao nhất ngày đầu sau mổ là 4,2 điểm. Thời gian nằm viện trung bình là 4,12 ngày, thời gian làm việc và học tập trở lại bình thường trung bình là 6,7 ngày. Biến chứng sau mổ hay gặp nhất là tổn thương các mô xung quanh chiếm 18,5%, chảy máu muộn gặp với tỷ lệ thấp là 3,1%. Sau phẫu thuật đánh giá hốc mổ có 96,9% bệnh nhân có tiến triển tốt. Kết luận qua nghiên cứu cho thấy phương pháp cắt amiđan bằng laser CO2 an toàn.

Từ khóa


Viêm amiđan mạn tính; Cắt amiđan; Laser CO2; Kết quả phẫu thuật; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. X. Ly and H. K. Pham, “Evaluation of the results of using ultrasound scalpel in tonsillectomy,” Ho Chi Minh Medicine, vol. 1, pp. 5-8, 2017.[2] H. D. Trinh and B. N. Dinh, “Evaluation of the results of tonsillectomy with bipolar electrocoagulation in children,” Ho Chi Minh Medicine, vol. 8, pp. 65-70, 2014.

[3] J. Ahmed, “Lasers in tonsillectomy: revisited with systematic review,” Ear Nose Throat J., vol. 100, no. 1, pp. 14-18, 2021.

[4] S. T. Nguyen, “Study on Indications and Evaluation of Treatment Results of Tonsillectomy with Unipolar Electric Knife,” Vietnam Journal of Otorhinolaryngology, vol. 1, pp. 21-28, 2012.

[5] P. Kothari, S. Patel, and P. Brown, “A prospective double- blindrandomized comparing the suitability of KTP laser tonsillectomy with conventional dissection tonsillectomy for day case sugery,” Clinical Otolaryngolory & Allied Sciences, vol. 27, pp. 369-373, 2018.

[6] D. C. Le, “Evaluation of the results of cutting tonsils by Gold Laser Scalpel at the Department of Otolaryngology, Bach Mai Hospital,” Vietnam Journal of Otorhinolaryngology, vol. 3, pp. 9-14, 2012.

[7] S. Ellermann and S. Ernst, “Recurrent tonsillitis in adults: quality of life after tonsillectomy,” Dtsch Arztebl Int., vol. 107, no. 36, pp. 622-628, 2010.

[8] M. Seshamani and E. Vogtmann, “Prevalence of complications from adult tonsillectomy and impact on health care expenditures,” Otolaryngol Head Neck Surgery, vol. 150, no. 4, pp. 574-581, 2014.

[9] S. Richard, “Complications of Tonsillectomy A Comparison of Techniques,” Arch Otolaryngol Head Neck Surgery, vol. 133, no. 9, pp. 925-928, 2017.

[10] T. A. Tran and S. T. Nhan, “Using a coblator to cut 50 adult tonsils at facility 2, Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Hospital in the 3 months of summer 2009,” Vietnam Journal of Otorhinolaryngology, vol. 4, pp. 11-16, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7455

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved