ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION V8I VÀ PHẦN MỀM VIETMAP XM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/23                Ngày hoàn thiện: 05/05/23                Ngày đăng: 08/05/23

Các tác giả

1. Ngô Thị Hồng Gấm Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Phan Đình Binh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Đình Thi, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong thời đại 4.0 việc ứng dụng công nghệ số để xây dựng, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là rất cần thiết cho phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu này nhằm mục đích thống kê diện tích sử dụng đất, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2023 trên phần mềm MicroStation V8i và VietMap XM với độ chính xác cao, thuận tiện, thời gian thành lập bản đồ giảm so với các phần mềm khác mà chi phí thấp. Nghiên cứu đã sử dụng ba phương pháp: Điều tra, thu thập số liệu về bản đồ, loại đất, diện tích.., Phương pháp thành lập bản đồ bằng phần mềm MicroStationV8i, VietMap XM và phương pháp phân tích, xử lý số liệu bằng phần mềm Excel để thống kê diện tích, tính toán cơ cấu, mục đích sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu bổ sung tư liệu cho các nhà nghiên cứu về ứng dụng phần mềm để xây dựng bản đồ số, cung cấp cơ sở dữ liệu số cho phường và các địa phương lân cận.  Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 của phường là tài liệu phục vụ cho công tác quy hoạchsử dụng đất, theo dõi biến động, tra cứu và quản lý đất đai một cách hiệu quả. 


Từ khóa


Phần mềm; Bản đồ địa chính; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Quản lý đất đai; Hoàng Văn Thụ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. A. Nguyen and H. G. Ngo, “A Geographic Information system – based property database for land services Hoang Van Thu district in Thai Nguyen city,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 542-548, 2020.

[2] Southern Natural Resources and Environment Company, MicroStation V8i Software User Guide, 2022.

[3] Toan Viet Geodetic and Technology Company Limited, Manual of VietMap XM software, 2019.

[4] Q. H. Truong, T. D. Nguyen, and T. Q. Ngo, “Application of information technology in the establishment of cadastral maps by total station method in Phuoc Loc commune, Tuy Phuoc district, Binh Dinh province,” Science and Development Journal, vol. 12, no. 2, pp. 187-196, 2014.

[5] N. A. Nguyen and D. B. Phan, “Application of information technology and electronic total station in measuring and drawing, establishing cadastral maps in Van Lang commune, Yen Binh district, Yen Bai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 169, no. 09, pp. 129-135, 2017.

[6] D. B. Phan and V. L. Tran, “The results of applying GPS and GIS technology to build control nets and cadastral mapping have been implemented in Dao Tru commune, Tam Dao district, Vinh Phuc province,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, pp. 52-59, 2015.

[7] D. B. Phan, T. H. Nguyen, and N. A. Nguyen, “GIS application and electronic surveying machine to adjust cadastral map of Quang Trung ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 152, no. 08, pp. 103 – 108, 2016.

[8] Q. T. Nguyen, V. H. Hoang, D. B. Phan, V. T. Chu, and V. T. Pham, “Develop maps for the management and protection of agricultural land in Ba Be lake basin, Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 150, no. 05, pp. 103-108, 2016.

[9] N. A. Nguyen, H. G. Ngo, and V. H. Vuong, “Application of information technology and electronic surveying machines in the measurement, drawing and adjustment of cadastral maps of Tan Khanh commune, Phu Binh district, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 11, pp. 61 – 70, 2021.

[10] N. A. Nguyen and D. B. Phan, Applying GIS technology and GCADAS software to build maps of the current status of land use, serving the land inventory in 2015 in Vi Xuyen town, Vi Xuyen district, Ha Giang province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 152, no. 08, pp. 77 – 82, 2016.

[11] People's Committee of Hoang Van Thu ward, Land statistics report of Hoang Van Thu ward in 2020, 2021, 2022

[12]Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, Circular No. 25/2014/TT-BTNMT: Circular on cadastral maps, 2014.

[13] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, Circular No. 28/2014/TT-BTNMT dated June 02, 6 of the Ministry of Natural Resources and Environment regulating statistics, land inventory and mapping of land use status, 2014.

[14] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, Circular 13/2011/TT-BTNMT stipulating the notation of land use status maps for land use planning and land use planning maps, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7578

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved