ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ TRÌNH TỰ CHỈ THỊ trnH-psbA PHÂN LẬP TỪ MẪU CÂY TRÀ HOA VÀNG THU THẬP TẠI THÁI NGUYÊN | Ngà | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ TRÌNH TỰ CHỈ THỊ trnH-psbA PHÂN LẬP TỪ MẪU CÂY TRÀ HOA VÀNG THU THẬP TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/23                Ngày hoàn thiện: 20/04/23                Ngày đăng: 28/04/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Ngà Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Manivanh Yongsa, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Khánh Linh, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trà hoa vàng là loài cây quý hiếm, có nhiều giá trị sử dụng và đa tác dụng trong y học. Đây là loài cây dược liệu quý, đã và đang mang lại nhiều giá trị kinh tế cao. Hiện nay, phân tích về Trà hoa vàng chủ yếu dựa vào chỉ thị hình thái nhưng còn gặp nhiều khó khăn, bởi một số loài Trà hoa vàng có nhiều đặc điểm hình thái tương tự nhau nên dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, cần có các nghiên cứu đặc điểm trình tự gen để nâng cao hiệu quả và bảo tồn nguồn gen quý. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích đặc điểm hình thái giải phẫu và phân tử phục vụ mục đích định danh loài và cung cấp thêm thông tin về một mã vạch DNA lục lạp trên đối tượng cây Trà hoa vàng, phục vụ giám định loài để nâng cao hiệu quả và bảo tồn loài Trà hoa vàng quý hiếm ở Việt Nam. Bằng phương pháp giải phẫu, kết quả nghiên cứu đã mô tả chi tiết đặc điểm cấu tạo của các bộ phận thân, lá và cuống lá. Bằng phương pháp phân tích trình tự gen của mẫu cây Trà hoa vàng, trình tự gen trnH-psbA thu được có kích thước 396 bp. So sánh với 10 trình tự trnH-psbA trên Genbank, chỉ thị trnH-psbA của mẫu thí nghiệm dao động từ 97,51% đến 99,49% và có đặc điểm về di truyền gần nhất (99,49%) với loài Camellia tamdaoensis mang mã số NC_069227.1.

Từ khóa


Trà hoa vàng; Mã vạch; DNA trnH-psbA; Định danh; Trình tự

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. Tran, “Results of the study on yellow Camellias of Vietnam,” International Camellia Journal, vol. 35, pp.73-75, 2003.

[2] N. Hakoda, S. Kirino, and N. Tran, “New species of Genus Camellia in Vietnam,” International Camellia Journal, vol. 39, pp. 54-57, 2007.

[3] K. Vijayan, W. J. Zhang, and C. H. Tsou, “Molecular taxonomy of Camellia (Theaceae) inferred from nrITS sequences,” American Journal of Botany, vol. 96, no. 7, pp. 1348-1360, 2009.

[4] C. Kole, Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources, Springer, pp. 332, 2011.

[5] N. N. H. Le, C. Uematsu, H. Katayama, and D. V. Luong, “Camellia tuyenquangensis (Theaceae), a new species from Vietnam,” Korean Journal of Plant Taxonomy, vol. 47, no. 2, pp. 95-99, 2017.

[6] N. Tran and N. H. N. Linh, “A new yellow Camellia species from North Vietnam,” International Camellia Journal, vol. 47, pp. 36-45, 2015.

[7] T. S. Hoang and V. D. Luong, “Adinandra hongiaoensis (Theaceae), a New Species from Lam Dong, Vietnam,” Journal of Japanese Botany, vol. 89, pp. 331-334, 2014.

[8] M. D. Logacheva, A. A. Penin, T. H. Samigullin, C. M. Vallejo-Roman, and A. S. Antonov, “Phylogeny of Flowering Plants by the Chloroplast Genome Sequences: in Search of a “Lucky Gene”,” BIOCHEMISTRY (Moscow), vol. 72, pp. 1324-1330, 2007.

[9] W. J. Kress, “Plant DNA barcodes: Applications today and in the future,” Journal of Systematics and Evolution, vol. 55, no. 4, pp. 291-307, 2017.

[10] W. Fan, Y. Xu, T. Xu, J. Xu, T. Yonezawa, J. Gao, and W. Zhang, “Intragenomic Polymorphism of the Internal Transcribed Spacer Region of Ribosomal DNA in Camellia hongkongensis (Theaceae) and Species Identification,” Chinese Bulletin of Botany, vol. 50, no. 2, pp. 217-226, 2015.

[11] D. Rahardiyan, “Antibacterial potential of catechin of tea (Camellia sinensis) and its applications,” Food Research, vol. 3, no. 1, pp. 1-6, 2019.

[12] M. Manoj, J. Pavankumar, and H. A. Kumar, “DNA barcoding analysis and phylogenetic relationships of Indian wild coffee species,” Urkish Journal of Botany, vol. 46, no. 2, pp. 109-122, 2022.

[13] L. Jiao, T. He, E. E. Dormontt, Y. Zhang, A. J. Lowe, and Y. Yin, “Applicability of chloroplast DNA barcodes for wood identification between Santalum album and its adulterants,” Holzforschung, pp. 1-10, 2018, doi:10.1515/hf-2018-0047

[14] X. Pang, C. Liu, L. Shi, R. Liu, D. Liang, H. Li et al., “Utility of the trnH–psbA Intergenic Spacer Region and Its Combinations as Plant DNA Barcodes: A Meta-Analysis,” PLoS ONE, vol. 7, no. 11, 2012, Art. no. e48833.

[15] E. K. Yessoufou, B. H. Daru, L. T. Mankga, O. Maurin, and M. van der Bank, “Incorporating trnH-psbA to the core DNA barcodes improves significantly species discrimination within southern African Combretaceae,” Zookeys, vol. 365, pp. 129-147, 2013.

[16] T. S. Hoang and P. N. Nguyen, Practice Morphology - Plant Anatomy, Pedagogical University Publishing House, Ha Noi, 2008.

[17] I. Khan, Z. K. Shinwari, N. B. Zahra, S. A. Jan, S. Shinwari, and S. Najeebullah, “DNA barcoding and molecular systematics of selected species of family Acanthaceae,” Pak. J. Bot., vol. 52, no. 1, pp. 205-212, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7587

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved