SỬ DỤNG THUẬT TOÁN C4.5 XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO BÀI TOÁN LỰA CHỌN NGHỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/23                Ngày hoàn thiện: 27/04/23                Ngày đăng: 28/04/23

Các tác giả

Bùi Ngọc Tuấn Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, cây quyết định được xây dựng và kết quả lựa chọn nghề của học sinh khối lớp 12 tại tỉnh Thái Nguyên được dự đoán bằng thuật toán C4.5. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cây quyết định này có độ chính xác cao và được xây dựng dựa trên quá trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, nhận thấy nghiên cứu chỉ có thể áp dụng cho tỉnh Thái Nguyên và cần được tối ưu hóa để đưa ra kết quả dự báo chính xác hơn. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi 900 học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Tác giả sử dụng 5 nhóm nhân tố chính để đánh giá, bao gồm nhu cầu xã hội, kết quả học tập, điều kiện kinh tế gia đình, nơi ở và giới tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, nhu cầu của xã hội và khả năng học tập là các yếu tố có tác động lớn đến ý định lựa chọn nghề của học sinh. Đồng thời, việc phân lớp dựa trên thuật toán C4.5 được khẳng định là mang lại độ chính xác phân lớp cao hơn so với kỹ thuật dựa trên thuật toán Bayes. Nghiên cứu này có thể đóng góp hỗ trợ cho quá trình tuyển sinh đại học cũng như giúp hướng nghiệp cho học sinh phổ thông chủ yếu là khối 12.

Từ khóa


Học sinh THPT; Cây quyết định; Thuật toán C4.5; Weka; J48

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. Bui, “On the algorithms for constructing decision trees and reducing rule sets,” (in Vietnamese), Journal of Computer Science and Control, vol.18, no. 4, pp. 323-332, 2002.

[2] T. N. A. Nguyen, D. H. Tran, P. H. Le, “Applying the method of machine learning - decision tree in assessing the changes of mangrove forest in Dat Mui commune,” (in Vietnamese), Climate Change Science, vol. 20, p. 33, 12/2021.

[3] D. W. Chapman, "A model of student college choice," The Journal of Higher Education, vol. 52, no. 5, pp. 490-505, 1981.

[4] A. Cabrera, "Understanding the college-choice process," New directions for institutional research, vol. 107, pp. 5-22, 2000.

[5] V. Q. Tran, “Factors influencing high school students' decision to choose a university,” (in Vietnamese), Journal of Climate Change Science, vol.15, pp. 89-91, 2009.

[6] N. L. Luu, “Identifying factors affecting the decision to choose a university among Lac Hong University students,” (in Vietnamese), Scientific research project, 2010.

[7] M. H. Nguyen, “A study of factors affecting students' decision to choose Ho Chi Minh City Open University,” (in Vietnamese), Journal of Science, Ho Chi Minh City Open University, vol. 6, no.2, pp.107-116. 2011.

[8] J. Edmonds, "Factors influencing choice of college major: what really makes a difference?" M.A. Thesis, Rowan University, 2012.

[9] J. R. Quinlan, Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1993.

[10] I. H. Witten, “Data mining in bioinformatics using Weka,” Bioinformatics, vol. 20, no. 15, pp. 2479–2481, 2004.

[11] S. R. A. Fisher, "The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems," Annals of Eugenics, vol.5, no.4, pp. 179-188, 1936.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7590

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved