THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 4 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM | Hương | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 4 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/09/23                Ngày hoàn thiện: 30/10/23                Ngày đăng: 30/10/23

Các tác giả

1. Lê Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hương Giang, Trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
3. Nguyễn Ngọc Huyền, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Tóm tắt


Giáo dục STEM là một mô hình giáo dục mới của thế giới, tích hợp nhiều môn học và kĩ năng giúp HS phát triển và hội nhập tốt. Mô hình giáo dục này phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục Việt Nam hiện nay là tập trung phát triển năng lực người học. Giáo dục STEM chính thức được triển khai đại trà trong các trường tiểu học Việt Nam từ năm học 2023 – 2024 nên giáo viên còn gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Mô hình giáo dục STEM sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận: tổng hợp, phân tích, tổng quan tài liệu liên quan đến giáo dục STEM (khái niệm giáo dục STEM, các hình thức của giáo dục STEM, vai trò của giáo dục STEM đối với HS tiểu học) để đề xuất quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 4 theo định hướng giáo dục STEM. Đồng thời, nghiên cứu minh hoạ bằng một kế hoạch bài dạy Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Nghiên cứu là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tiểu học để thực hành thiết kế kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 4 theo định hướng giáo dục STEM.

Từ khóa


Giáo dục STEM; Bài học STEM; Môn Toán; Tiểu học; Kế hoạch bài dạy

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. H. Le, T. Tran, T. P. T. Trinh, T. T. T. Le, H. H. Le, and T. T. Vu, "Two Decades of STEM Education Research in Middle School: A Bibliometrics Analysis in Scopus Database (2000–2020)," Educ. Sci., vol. 11, no. 7, p. 353, 2021, doi: 10.3390/educsci11070353.

[2] Ministry of Education and Training, General Education Program - Comprehensive Program (Issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT on December 26, 2018), 2018.

[3] S. N. Nguyen, N. C. Dao, and T. B. L. Phan, “Some issues about STEM education in high schools meet the new general education program,” Journal of Education, vol. SI, pp. 25-29, 2018.

[4] T. H. L. Bui and D. N. Nguyen, “Solutions to the development of STEM education in Vietnam secondary schools,” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 551-558, 2022.

[5] Q. L. Nguyen, “Developing students’ creative thinking through STEM education,” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 352-362, 2022.

[6] Ministry of Education and Training, Guiding the organization of STEM educational activities in primary education, Official Letter No. 909/BGDĐT-GDTH on March 08, 2023, 2023.

[7] T. T. H. Le, T. H. C. Nguyen, T. T. H. Nguyen, T. D. Lam, T. M. T. Doan, and T. K. T. Dam, “Primary Teachers' Readiness of Teaching STEM - A Study at The North Mountainous in Vietnam,” International Journal of Education and Social Science Research, vol. 5, no. 3, pp. 190-202, May - June 2022.

[8] J. Julia, H. Subarjah, M. Maulana, A. Sujana, I. Isrokatun, D. Nugraha, and D. Rachmatin, “Readiness and Competence of New Teachers for Career as Professional Teachers in Primary Schools,” European Journal of Educational Research, vol. 9, no. 2, pp. 655-673, 2020, doi: 10.12973/eu-jer.9.2.655.

[9] P. M. Kurup, M. Brown, G. Powell, and X. Li, “Future Primary Teachers’ Beliefs, Understandings and Intentions to Teach STEM,” IAFOR Journal of Education, vol. 5, no. SI, pp. 161-177, 2017, doi: 10.22492/ije.5.si.07.

[10] T. T. G. Kieu, “Assessing the status of confidence of pedagogical students in primary education, hanoi metropolitan university, on STEM education,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 12, pp. 28-35, 2021.

[11] T. T. T. Bui, “Teaching the topic "Circle around you" (Math 5) according to STEM education orientation,” Vietnam Education Journal, vol. 469, pp. 39-42, January 2020.

[12] Ministry of Education and Training, General Education Program - Mathematics Program (Issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT on December 26, 2018), 2018.

[13] Ministry of Education and Training, General Education Program - Science Program (Issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT on December 26, 2018), 2018.

[14] Ministry of Education and Training, General Education Program - Art Program (Issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT on December 26, 2018), 2018.

[15] Ministry of Education and Training, Guidelines for implementing STEM education Grade 4. Reference materials for primary school administrators and teachers, 2023.

[16] V. B. Nguyen, D. H. Tuong (Co-Editor), M. D. Tran, V. H. Nguyen, C. T. Chu, A. T. Nguyen, V. T. Doan, and B. T. Tran, STEM education in K12-schools. Publishing House of Vietnam, 2019.

[17] E. H. Lim, “ICT education and STEM education through the Malaysian experience,” Workshop on STEM education in the general education program of some countries and application in conditions of Vietnam, 2014.

[18] D. N. Nguyen and T. H. Le, “Designing “Saving Pig” STEM activity for Vietnammese primary school,” Journal of Physics, Conference Series (JPCS), vol. 1835, 2021, Art. no. 012057.

[19] Q. L. Nguyen and P. H. Tran, “STEM education in new teaching module at high school,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 206, no. 13, pp. 25-31,2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8676

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved