MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ PHI TUYẾN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN SLIDING MODE KẾT HỢP VỚI MẠNG NEURAL RBF

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 16/10/17

Các tác giả

1. Lê Thị Huyền Linh Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Thanh Hải, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong các hệ thống công nghiệp, hệ SISO nói riêng và các hệ thống nói chung đều có tính chất phi tuyến bất định với sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu bên ngoài tác động. Sự bất định của hệ thống và nhiễu bên ngoài luôn thay đổi, có thể không đo được, nên sẽ là sự cản trở lớn đối với các phương pháp điều khiển tuyến tính. Vì vậy bài báo đề xuất một phương pháp để đánh giá sự bất định và nhiễu trong hệ thống thông qua mạng Neural RBF, đồng thời xây dựng thuật toán điều khiển Sliding mode cho hệ phi tuyến đảm bảo tính ổn định bền vững kháng nhiễu tốt. Đã thu được thuật toán điều khiển trượt và luật cập nhật trọng số cho mạng, đảm bảo tồn tại chế độ trượt và ổn định cho hệ thống. Thông qua ví dụ minh họa mô phỏng trên Matlab Simulink khẳng định được tính hiệu quả và khả thi của các thuật toán đề xuất.


Từ khóa


Hệ SISO, Điều khiển Sliding Mode, Điều khiển thích nghi bền vững, Thuật toán đánh giá nhiễu, mạng neural RBF.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved