Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LUC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TRONG ĐIỀU HƯỚNG VÀ TRÁNH CHƯỚNG NGẠI VẬT Tóm tắt   PDF
Đinh Quý Long, Nguyễn Hữu Công, Dương Phú Tuấn, Nguyễn Quang Vịnh, Nguyễn Tuấn Minh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG SEQ2SEQ-LSTM TRONG MÔ HÌNH DỰ BÁO NGẮN HẠN PHỤ TẢI CHO LƯỚI ĐIỆN Ở TIỀN GIANG Tóm tắt   PDF
Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Thanh Hoan, Nguyễn Thanh Duy
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HÓA CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI CÓ PIN LƯU TRỮ VÀ NỐI LƯỚI Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Phú, Nguyễn Duy Ninh, Lê Thành Nhân, Nguyễn Nhựt Tiến
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC SÓC SƠN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoa, Khuất Thị Hồng, Ngô Trà Mai, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phan Thế Tuấn
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN NHÓM PHÂN TÁN CHO HỆ ĐA TÁC TỬ DỰA TRÊN LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ CỨNG ỨNG DỤNG TRONG THEO DÕI MỤC TIÊU DI ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Tuấn Minh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CỰC TIỂU HÓA CHI PHÍ HỆ THỐNG ẮC QUY LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG CHO ỨNG DỤNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Văn Hạnh, Dương Minh Khánh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ Ti:Zr LÊN CÁC ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH ƯA NƯỚC VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH SINH HỌC CỦA MÀNG MỎNG TiZrN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Đăng Tuyên, Trần Bá Đức, Nguyễn Thi Thu Hiền, Phạm Văn Huấn, Phạm Anh Tuân, Phạm Hùng Vượng, Nguyễn Duy Cường
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG Tóm tắt   PDF
Diệp Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thi Mai Ly, Đào Thị Vương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETAP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI Tóm tắt   PDF
Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Ngô Minh Đức
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN NĂNG LƯỢNG KHÔNG DÂY CỘNG HƯỞNG TỪ SỬ DỤNG HỆ SỐ PHẨM CHẤT CỦA BỘ CỘNG HƯỞNG PHÁT/THU Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Hiệp, Phạm Thanh Sơn, Bùi Xuân Khuyến, Bùi Sơn Tùng, Trần Văn Huỳnh, Vũ Đình Lãm
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ KHO ĐIỆN LAI GHÉP GIỮA SIÊU TỤ VÀ PIN LITHIUM Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Huy, Trịnh Trọng Chưởng, Quách Đức Cường
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP HYDROGEL TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ALCOHOL/CHITOSAN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CROM (VI) CỦA HYDROGEL Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Nguyễn Đức An
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT PHÂN PHỐI DỪNG CỦA NGHIỆM ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI HỆ SỐ KHÔNG TUYẾN TÍNH Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Hương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ ĐIỂM CỐ ĐỊNH TRÊN ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA BỘ CÁCH LY DAO ĐỘNG KÍCH ĐỘNG NỀN MỘT BẬC TỰ DO KÈM THEO THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG ÁP ĐIỆN Tóm tắt   PDF (English)
Phan Thị Trà My, Lã Đức Việt, Nguyễn Tuấn Ngọc
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT MÀU AXIT ORANGE 7 TRONG NƯỚC THẢI BẰNG THIẾT BỊ SINH HỌC – MÀNG (MBR): ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ SỤC KHÍ VÀ THỜI GIAN LƯU THỦY LỰC Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn, Đặng Thị Thơm, Hoàng Mạnh Trung, Đỗ Xuân Trường, Đào Phương Uyên, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Quang Phúc, Lê Cao Khải
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN LUẬT CHUYỂN MẠCH TUẦN TỰ NGHỊCH LƯU CẦU H VỚI TẢI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU Tóm tắt   PDF
Lê Đức Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hương, Ninh Thế Anh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BÙN THẢI LÀM MÀNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG TRONG THIẾT BỊ BAY HƠI NƯỚC DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Hải Linh, Nguyễn Đức Bình, Đinh Thị Kim Phượng, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Nam Anh, Phạm Hồng Ánh, Nguyễn Minh Hoàng, Đào Văn Dương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN CHO CƠ CẤU CHẤP HÀNH THỦY LỰC VAN ĐIỆN TỪ CỦA HỆ THỐNG TREO CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ TẢI Tóm tắt   PDF
Đỗ Trọng Tú, Vũ Văn Tấn, Sename Olivier
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NƯỚC MẶT TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập, Trần Thị Ngọc Hà, An Thị Xuân Nguyệt
 
1 - 20 trong số 1230 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved