Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) THIẾT KẾ MẠCH CDR BÁN TỐC KHÔNG SỬ DỤNG TẦN SỐ THAM CHIẾU TỪ 2.4 ĐẾN 3 Gb/s KẾT HỢP VỚI MẠCH SAN BẰNG THÍCH NGHI TRONG MÁY THU CÓ DÂY Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Luận, Nguyễn Thành, Mai Thanh Hải, Nguyễn Lê Vân, Lê Tiến Hưng, Nguyễn Hữu Thọ
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC BĂNG NANO GERMANENE MỘT CHIỀU ĐƯỢC PHA TẠP B: MỘT NGHIÊN CỨU DFT Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Văn Ngọc, Triệu Quỳnh Trang
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỐI VỚI THUẬT TOÁN NEWTON VÀ TỰA NEWTON CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG RÀNG BUỘC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Dũng
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN BA THÀNH PHẦN CdSSe PHA TẠP ION Eu3+ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Minh Thủy, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thị Ngọc Dung, Phạm Minh Tân
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC KHÔNG DÙNG CẢM BIẾN GÓC TRONG HỆ THỐNG CẦN TRỤC TỰ ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Mai Nhật Thiên, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Lương Hoài Thương, Ngô Văn Thuyên
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LUC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG CẤP CỨU NHI KHOA DỰA TRÊN KỸ THUẬT XẤP XỈ BỀ MẶT ĐỐI TƯỢNG 3D Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Hoàng, Đỗ Năng Toàn, Lê Ngọc Duy
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN TỰ ĐỘNG LẬP LỘ TRÌNH ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH ĐA NỀN TẢNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thành Vinh, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hữu Khánh, Nông Văn Khánh, Nguyễn Xuân Kiên
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) BỘ BIẾN ĐỔI KLT TOÀN QUANG ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ ẢNH Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Thùy, Đặng Thế Ngọc, Lê Trung Thành
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ LASER DIODE ĐA BƯỚC SÓNG CHO TRỊ LIỆU VẾT THƯƠNG Tóm tắt   PDF (English)
Lã Thùy Linh, Bùi Bình Nguyên, Tăng Đức Lợi, Tống Quang Công, Trần Quốc Tiến, Mikulich Aliaksandr, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Thị Yến Mai, Vũ Thi Nghiêm
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH ỨNG XỬ ĐỘNG CỦA MÓNG CỌC ĐƠN TRỤ ĐIỆN GIÓ XA BỜ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Quân, Trần Huy Thiệp
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY TRÊN ÂM QUANH ĐUÔI VÁT CỦA VẬT THỂ BAY DẠNG TRÒN XOAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ Tóm tắt   PDF
Đào Công Trường, Nguyễn Trang Minh, Trần Thế Hùng
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Lã Đình Điền
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHIẾN LƯỢC CHỌN LỌC TỰ NHIÊN TRONG GIẢI THUẬT SEAMO2 ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU Tóm tắt   PDF
Trần Hải Thanh, Lê Hoàng Hiệp, Đoàn Ngọc Phương
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) PHÂN TÍCH HỆ ĐỘNG LỰC THÚ MỒI SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT SĂN MỒI Tóm tắt   PDF (English)
Hà Thị Ngọc Yến, Nguyễn Phương Thùy
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) MỘT THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI MỘT BẢNG TÍNH CÁC HÀNG CÓ QUAN HỆ CHA-CON NGẦM ĐỊNH VÀO MỘT BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC HÀNG CÓ MỐI QUAN HỆ CHA-CON RÕ RÀNG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Văn Việt
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) GIẢI PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN DỰA TRÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ CỦA CÔNG VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - SƯƠNG MÙ Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Xuân, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) MỘT CÁCH TIẾP CẬN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHATBOT TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF (English)
Phan Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Lương, Tạ Hoàng Thắng, Thái Duy Quý
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MẠCH TẠO ĐIỆN ÁP THAM CHIẾU ỔN ĐỊNH ĐẠT ĐƯỢC 6.8 ppm/oC TRÊN CÔNG NGHỆ CMOS 180 nm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hữu Thọ
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HẠNG PHỦ GONDRAN-MINOUX CỦA MA TRẬN TRÊN NỬA VÀNH Tóm tắt   PDF
Hà Chí Công
 
201 - 220 trong số 1230 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved