Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP ĐỂ PHÁT HIỆN HÀNH VI ĂN TRỘM ĐIỆN DỰA TRÊN DỮ LIỆU TỪ CÔNG TƠ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Minh, Nguyễn Đăng Tiến
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) THUẬT TOÁN THÍCH NGHI ĐỘ ƯU TIÊN CHO GIAO THỨC PMME TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐA SỰ KIỆN Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thành Vinh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thế Truyện, Phạm Việt Bình
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG VỀ CÁC NHÂN TỐ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Hằng, Phạm Thị Thủy
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG ILA TRONG LỰA CHỌN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hương, Lê Thu Trang
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC, HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY SÂM CAU (CURCULIGO ORCHIOIDES) Ở TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Lê, Nguyễn Thị Dung, Trần Đức Đại, Nguyễn Thu Hiền
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BỆNH TIM MẠCH BẰNG PHẦN MỀM R Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Phương Quỳnh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU HAI CHIỀU GaN: LÀM RÕ TỪ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Mai Văn Dung, Trần Thanh Dũng, Đoàn Thị Thanh, Nguyễn Văn Yên, Thidakham Nammavong, Phạm Hữu Kiên
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) MOMENT NGƯỢC CỦA QUÁ TRÌNH BESSEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Hương
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đạt Phương, Nguyễn Xuân Lộc
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) MÃ REED-SOLOMON Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Lan Hương, Lưu Thị Hiệp, Lê Lệ Hằng, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Ngô Công Thành
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) BÀI TOÁN CAUCHY ĐỊA PHƯƠNG CHO CÁC DÒNG NHIỆT YANG-MILLS Tóm tắt   PDF (English)
Dương Giao Kỵ
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP XANH NANO BẠC SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT VỎ BƯỞI ĐỂ PHÂN HUỶ QUANG XÚC TÁC XANH METHYLENE VÀ RHODAMINE B DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Kim Ngân
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TRƯỜNG CHUẨN LIỀU BỨC XẠ GAMMA CỦA NGUỒN (_^137)Cs TẠI VIỆN HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG QUÂN SỰ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Công, Đinh Tiến Hùng, Cao Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phạm Đức Khuê, Lê Ngọc Thiệm
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC VÀ THIẾT KẾ TỐI ƯU CHO CƠ CẤU NÂNG HẠ CỦA XE TẢI TỰ ĐỔ CỠ TRUNG Tóm tắt   PDF
Vũ Tuấn Đạt
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG MÔ HÌNH LSTM NHIỀU TẦNG VÀO BÀI TOÁN TÌM KIẾM CÂU HỎI Tóm tắt   PDF
Lương Thị Minh Huế
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT KHÂU ẢNH TRONG PHẪU THUẬT XÂM LẤN TỐI THIỂU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT, THU THẬP DỮ LIỆU CỦA LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ BẰNG PHẦN MỀM WINCC Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thịnh, Phí Văn Hùng
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA HỆ BÃI LỌC TRỒNG CÂY NHÂN TẠO DÒNG CHẢY NGẦM VÀ HỆ THỰC VẬT NỔI ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT BÚN BÁNH TẠI XÃ HIỆP HÒA, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thành, Dương Trọng Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Thị Kim Anh, Trần Viết Khanh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH CÁC KHÔNG GIAN TÔPÔ Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU Ga2O3 :Cr3+ Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Mai Anh, Đàm Quang Học
 
261 - 280 trong số 1230 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved