Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI ROBOT BA BẬC TỰ DO Tóm tắt   PDF
Ngô Trí Nam Cường, Lê Văn Chương
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỪ LÁ, CÀNH, RỄ VÀ NÓN LOÀI DU SAM NÚI ĐẤT (KETELEERIA EVELYNIANA MAST) Ở SƠN LA Tóm tắt   PDF
Trần Huy Thái, Nguyễn Thị Hiền, Lê Ngọc Diệp, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Tuyến, Đào Việt Hùng, Vũ Thị Thu Lê
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHẶN TRÊN CHO ĐẶC TRƯNG EULER-POINCARÉ THỨ NHẤT CỦA PHỨC KOSZUL ĐỐI VỚI IĐÊAN THAM SỐ Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Nam
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI BƯU PHẨM TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ AI Tóm tắt   PDF
Vũ Thúy Hằng
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ NGỌC LAN (MAGNOLIACEAE) TẠI TỈNH SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thúy Lan
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT MÔ HÌNH HÓA CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN TẠI VỊNH RẠCH GIÁ CỦA VIỆT NAM, SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL-2 ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE EARTH ENGINE Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hồng Quảng, Vũ Anh Tuân, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Trần Điện, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Nguyên Minh
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU MUỐNG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Xã, Nguyễn Khởi Nghĩa
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Phương Dung, Nguyễn Tiến Thành
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI NÚI CẤM, TỈNH AN GIANG Tóm tắt   Không đề (English)   PDF (English)
Nguyễn Châu Niên, Dương Lệ Ngọc, Trương Minh Thức, Phạm Hữu Nguyên, Võ Thái Dân
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH TRONG TRỒNG HỒNG KHÔNG HẠT Ở TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ AMMONIA NITROGEN TRONG NƯỚC THẢI THÔNG QUA THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG VỚI DÒNG TÁI SỬ DỤNG Tóm tắt   PDF (English)
Tạ Hòa Bình, Phạm Thị Hương Dịu
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT DU LỊCH CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN XÃ NÀ HẨU, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thái Thủy, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Thị Phương Mai
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT TRẠM SẠC XE ĐIỆN HAI BÁNH SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI: GIẢI PHÁP HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ XANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Hữu Đức
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỬA SÔNG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM, NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CỬA SÔNG NHẬT LỆ, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Quảng, Vũ Anh Tuân, Nguyễn Mạnh Hùng
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM VI SINH CHỊU MẶN NPISi LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY HÀNH LÁ TẠI HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Võ Hải Đường, Nguyễn Hửu Thiện
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI ỐNG DẪN SÓNG HÌNH CHỮ NHẬT SANG ỐNG SÓNG SIW BĂNG TẦN X Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bắc, Trần Việt Hùng, Phạm Việt Anh, Nguyễn Văn Duy
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ GƯƠNG SOI THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TỈNH BẠC LIÊU DÙNG MẠNG HỌC SÂU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Ngôn, Trần Văn Thảo, Nguyễn Xuân Vinh
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG CẢI TIẾN KÊNH VI LƯU ỨNG DỤNG PHÂN TÁCH TẾ BÀO UNG THƯ TỪ DÒNG MÁU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẤT ĐIỆN DI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Việt
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO BỘ QUAN SÁT NHIỄU VÀ CHẾ ĐỘ QUASI HỆ THỐNG BỒN ĐÔI TƯƠNG TÁC Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn
 
341 - 360 trong số 1230 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved