Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT TÌM KIẾM TỐI ƯU DỰA THEO CHUYỂN ĐỘNG ION CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM THAM SỐ TỐI ƯU CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ Tóm tắt   PDF
Dương Mai Thương, Đào Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyển
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH ĐA NỀN TẢNG ỨNG DỤNG CHO TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thành Vinh, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hữu Khánh, Phạm Đăng Tứ, Nguyễn Khánh Như, Nguyễn Xuân Kiên
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK-BOOST SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO MẶT TRƯỢT PI Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Lê Thanh Quang Đức
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CƯỜNG ĐỘ HUỲNH QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdTe PHÁT XẠ ĐỎ TĂNG BẤT THƯỜNG BỞI ION Cu2+ Tóm tắt   PDF
Hoàng Quang Bắc, Vũ Anh Đức, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quang, Mai Xuân Dũng
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG HỆ MỜ ÁP DỤNG CHO ROBOT DELTA BA BẬC TỰ DO Tóm tắt   PDF
Lê Minh Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Chí Ngôn
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ XÃ XUÂN TIẾN, HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Phạm Hương Quỳnh, Phạm Nguyệt Ánh, Chu Tường Mai, Đỗ Thị Cẩm Vân, Trần Thị Bích Thảo
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÀ HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA VÀO CÁC BÌNH LUẬN TRỰC TUYẾN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hòa
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT NHUỘM MÀU DIRECT BLACK 22 BẰNG VẬT LIỆU ZEOLITE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Duyến, Văn Hữu Tập, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Văn Quang, Đỗ Thủy Tiên, Trần Quang Thiện, Lê Tiến Hà, Nguyễn Đình Vinh, Đinh Mạnh Đức
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ XÂY DỰNG RƠ LE BẢO VỆ THẤP ÁP KỸ THUẬT SỐ SỬ DỤNG HỆ ĐA VI ĐIỀU KHIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ CÁC DÒNG ĐƠN MODULAR CÓ THỂ BỔ SUNG ĐƯỢC TRÊN NỬA VÀNH Tóm tắt   PDF
Hà Chí Công
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỪ LÁ VÀ CÀNH LOÀI BÁCH TÁN ĐÀI LOAN (TAIWANIA CRYPTOMERIOIDES HAYATA) Ở LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Trần Huy Thái, Nguyễn Thị Hiền, Đinh Thị Thu Thủy, Đào Việt Hùng, Vũ Thị Thu Lê
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ VÀ QUANG CỦA HỆ VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP ĐA PHA ĐIỆN TỪ Ni0,6Zn0,4Fe2O4-BaTiO3 Tóm tắt   PDF
Đào Sơn Lâm, Đinh Chí Linh, Đặng Đức Dũng, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Giang, Trần Đăng Thành
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ PHÁT XUNG, CHIA TẦN TRÊN NỀN TẢNG FPGA VÀ VHDL Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT CẢI TIẾN PHÂN CỤM MỜ VỚI THAM SỐ MỜ CHO TỪNG CỤM DỮ LIỆU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Tân, Lê Khánh Dương, Trần Thị Ngân
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI HỆ CÁNH TAY ROBOT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Ngôn, Cao Thị Yến, Trương Thị Thanh Tuyền
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI POISSON GIÃN NỞ SỐ KHÔNG KIỂM DUYỆT BÊN PHẢI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Trịnh, Phạm Văn Minh
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) KỸ THUẬT DỰ BÁO-HIỆU CHỈNH ĐỂ XÂY DỰNG TRÌNH THỰC THI CHO MỘT PHƯƠNG PHÁP BẬC SÁU RUNGE-KUTTA DẠNG ẨN Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thu Hằng
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN BỐ VỊ TRÍ CỦA CHUỖI CHỨC NĂNG MẠNG ẢO HOÁ TRONG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN BIÊN Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Lâm, Dương Thúy Hường
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO XE TỰ HÀNH VỚI MÔ HÌNH BẤT ĐỊNH VÀ NHIỄU ĐẦU VÀO: MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI VỚI BỘ QUAN SÁT VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN HỮU HẠN TÙY Ý Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hoài Nam, Lê Ngọc Quỳnh, Phạm Tuấn Nhật Minh
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA NHỰA ĐƯỜNG 60/70 Tóm tắt   PDF
Đỗ Đình Trung, Phạm Quang Thuần
 
361 - 380 trong số 1230 mục << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved