Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RHODAMINE B BẰNG VẬT LIỆU CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ CHẤT TẠO CẤU TRÚC SBA-15 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Việt Hoàng, Đặng Thị Lý, Vũ Xuân Mạnh
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ QUÁ TRÌNH LÊN MEN CHÈ ĐEN DỰA TRÊN LOGIC MỜ VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH Tóm tắt   PDF
Lại Khắc Lãi, Phạm Thanh Bình
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP NEWTON – KRYLOV- NEDZHIBOV GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN VỚI TỐC ĐỘ HỘI TỤ BẬC BỐN Tóm tắt   PDF
Lại Văn Trung, Quách Thị Mai Liên
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA MAGIE (MAP) Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Thùy Trang
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) MỘT PHƯƠNG PHÁP LẶP MỚI GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Hồng Linh, Nguyễn Tất Thắng
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ OZONE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Văn Hùng, Văn Hữu Tập, Lưu Thị Cúc, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Hà
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU THÍCH NGHI CHO LỚP ĐỐI TƯỢNG MIMO TUYẾN TÍNH CÓ THAM SỐ THAY ĐỔI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHIỄU BÊN NGOÀI Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Trí Nam Cường, Lê Văn Chương, Tạ Hùng Cường, Phùng Thị Thanh
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) NGHIÊN CỨU CÁC QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC VỚI ÁNH SÁNG CỦA HỆ PHÂN TỬ DYAD BDP-C60 KHI KÍCH THÍCH CẢ HAI THÀNH PHẦN DONOR VÀ ACCEPTOR Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thu Trang
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHÍ TRONG GIA CÔNG CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MARCOS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đình Mãn, Lê Xuân Hưng
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔ PÔ BẬC CAO CỦA SẮP XẾP GENERIC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI BÀI TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH LẶP VỚI PHỤ TẢI GIẢ TƯỞNG Tóm tắt   PDF
Hà Duy Giang, Dương Duy Long, Phạm Năng Văn
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY TRÊN BỀ MẶT DỐC VỚI CÁC GÓC NGHIÊNG KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF
Nghiêm Hoàng Long, Phạm Văn Duy, Lê Đình Anh, Trần Thế Hùng
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH TRƯỜNG DÒNG CHẢY QUANH MÔ HÌNH XE AHMED TRONG ĐIỀU KIỆN GIÓ NGHIÊNG Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Duy, Nghiêm Hoàng Long, Lê Đình Anh, Trần Thế Hùng
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) PHÂN TÍCH DẠNG HOÁ HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA ASEN TRONG ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ Pb/Zn LÀNG HÍCH, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Vương Trường Xuân, Nguyễn Thị Thu Thúy
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN RUNG ĐỘNG QUÁ TRÌNH PHAY THÉP SKD11 Tóm tắt   PDF (English)
Mạc Thị Bích, Luyện Thế Thạnh
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) HIỆU SUẤT TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG CỦA MÀNG MỎNG SẮT ĐIỆN NHÒE PZT PHA TẠP La CHẾ TẠO BỞI QUY TRÌNH SOL-GEL Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Thị Hà
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ NGUỒN GIÓ TRONG KHU VỰC TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI DIỆN TÍCH CỦA MỘT NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ: PHƯƠNG PHÁP Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Thìn, Nguyễn Hữu Đức, Lê Quang Sáng
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY DIOXIN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Ô NHIỄM TẠI SÂN BAY A SO (HUẾ) Tóm tắt   PDF
Lê Minh Trí, Phạm Kiên Cường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Tâm Thư
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG ĐỘ pH CỦA METHYL ĐỎ HẤP PHỤ TRÊN TẤM VUÔNG NANO BẠC LÊN PHỔ TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Loan, Vũ Xuân Hòa
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NÂNG CAO ĐẶC TÍNH NHẠY KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG CỦA CẢM BIẾN KHÍ NH3 DỰA TRÊN VẬT LIỆU TỔ HỢP NANO CÁC BON VÀ HẠT NANO ZnO Tóm tắt   PDF
Dương Vũ Trường, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Hữu Lâm
 
101 - 120 trong số 1230 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved