Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHẤT VÔ CƠ RÒ RỈ TRONG NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP METHAMPHETAMIN BẰNG KỸ THUẬT PHỔ PHỐI NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-MS) Tóm tắt   PDF
Vũ Tùng Lâm, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phạm Lê Minh, Hoàng Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trường, Trần Nguyên Hà
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC KHÔNG ĐỒNG NHẤT TRONG HỆ GEO2 LỎNG BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Luyện Thị San, Nammavong Thidakham, Phạm Hữu Kiên
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG QUÁ NHIỆT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOTS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Trí Lộc, Nguyễn Chí Ngôn
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO XE CHUYÊN DÙNG THU GOM XÁC LỢN BỊ DỊCH BỆNH Tóm tắt   PDF
Trần Công Chi, Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tựu, Hoàng Hà
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHA TẠP Co ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ TỪ CỦA CÁC NANO TINH THỂ Zn1-xCoxSe Tóm tắt   PDF
Khổng Cát Cương, Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư, Lò Ngọc Dũng, Đỗ Thị Bích, Bùi Thanh Thanh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG MỘT SỐ LOẠI NHÃN (THÔNG QUA LÁ NHÃN) DÙNG CÔNG NGHỆ ẢNH VÀ KỸ THUẬT HỌC SÂU Tóm tắt   PDF
Lê Thị Điểm, Nguyễn Đức Thiện, Trương Quốc Bảo
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KẾT HỢP ARCGIS VÀ GOOGLE SKETCHUP XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D KHUÔN VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Hải, Nguyễn Chí Hiển, Đàm Thị Hạnh
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HÓA ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ GIA CÔNG ĐẾN NHÁM BỀ MẶT VÀ TỐC ĐỘ BÓC TÁCH VẬT LIỆU KHI PHAY HỢP KIM NHÔM 7075 Tóm tắt   PDF
Trần Công Chi, Lưu Văn Tuân, Nguyễn Văn Tựu, Trần Văn Tưởng
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TẤN CÔNG ĐỐI KHÁNG VÀO MÔ HÌNH HỌC SÂU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐIỂM ẢNH Tóm tắt   PDF
Trương Phi Hồ, Hoàng Thanh Nam, Trần Quang Tuấn, Phạm Minh Thuấn, Phạm Duy Trung
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP TÙY BIẾN HÀM DẪN XUẤT KHÓA SCRYPT NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN CHO BẢO MẬT DỮ LIỆU LƯU TRỮ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghị, Đỗ Quang Trung, Vũ Bá Linh
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT PI BACKSTEPPING DỰA VÀO LUẬT TIẾP CẬN SỐ MŨ HỆ THỐNG BỒN KÉP Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Lê Thanh Quang Đức, Nguyễn Chí Ngôn
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP HỆ THỨC GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIÊU BIỂU TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Núi, Nguyễn Thị Hằng
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT TIẾP CẬN TRÁNH VẬT CẢN CHO ROBOT AMR TRONG TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ KHO Tóm tắt   PDF
Nông Minh Ngọc, Đỗ Năng Toàn, Vũ Vinh Quang, Ngô Ngọc Vũ
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO COMPOSITE POLYANILINE/SiO2 ỨNG DỤNG TRONG LỚP SƠN PHỦ EPOXY VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CHO THÉP CT3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Trang, Mai Văn Minh, Trần Văn Bằng, Nguyễn Tiến Nam, Trịnh Thị Đào
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH LONG AN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Liêm, Phan Lê Kỳ Phương
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LỚP PHỦ MẶT ĐẤT HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng, Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Tuyết
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SO SÁNH MÔ HÌNH CHUỖI FOURIER MỞ RỘNG VÀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO LIÊN KẾT CHỨC NĂNG CHO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN CHỦ ĐỘNG PHI TUYẾN Tóm tắt   PDF
Lê Đình Công
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÙN CƯA LÀM CHẤT ĐỘN TRONG CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TỪ NHỰA POLY(LACTIC ACID) CÓ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT IN 3D Tóm tắt   PDF
Lê Duy Hùng, Phùng Anh Tuân, Nguyễn Phạm Duy Linh, Vũ Minh Đức, Nguyễn Thanh Liêm
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA THAN SINH HỌC TỪ BÃ MÍA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đạt Phương
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHI PHÍ PHÁT ĐIỆN QUY DẪN CỦA HỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHÂN TÁN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Khoa, Lê Thành Vinh, Võ Ngọc Điều
 
141 - 160 trong số 1230 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved