Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI: MỘT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Cảnh, Phạm Văn Tặc
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Gấm, Dương Thị Sen, Hà Trọng Quỳnh
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Hương
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT BẮT CHƯỚC GIÚP SINH VIÊN SỬ DỤNG TỪ MỚI TRONG KHI NÓI TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Thu Trang
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHƯƠNG PHÁP SHADOWING VÀ NĂNG LỰC NGHE HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Văn Tưởng
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF (English)
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ THÔNG TỤC TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Dương Hà, Bùi Ngọc Anh, Trần Thị Phương
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tóm tắt   PDF (English)
Lâm Thị Thuân
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG CÁC BÀI HỌC ĐỌC HIỂU Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Yến, Phạm Phương Thảo
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH TỔNG THỂ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA SỬ DỤNG THỦ THUẬT SƯ PHẠM SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY TIẾNG ANH TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tú, Nguyễn Nhạc
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Khương
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Diệu Linh
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đàm Thị Thu Trang, Trịnh Thị Hường
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Huỳnh Quốc Tuấn, Trần Ngọc Tú
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thảo
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIÁO DỤC Ý THỨC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Thái Hữu Linh, Trần Thanh An
 
181 - 200 trong số 317 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved