Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thanh Tuyền
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE): MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huế, Mai Thị Thanh Thu, Phạm Thị Hoàng Ngân
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ QUA MÔN ĐỀ ÁN KỊCH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Sơn, Nguyễn Thị Thiết
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC E-LEARNING TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hồng Nga, Trương Thị Hồng Thúy, Hà Thị Hằng
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU VỀ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM NHỎ, CẶP ĐÔI THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Lan Hương
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHONG CÁCH HỌC NGOẠI NGỮ CỦA HỌC SINH LỚP 11, NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF (English)
Đoàn Thị Thu Phương
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 TRONG HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH THÔNG QUA DỰ ÁN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Hòa, Đậu Thị Mai Phương
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ A2 VỚI DẠY HỌC QUA ĐỀ ÁN Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Ngọc Oanh
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG TRONG THEN TÀY Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Liên, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN TẠP CHÍ TIẾNG ANH TRONG VIỆC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Thành
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN VỚI NGƯỜI HỌC VÀ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC QUA DỰ ÁN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hạnh Đào, Đinh Nữ Hà My
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ A2-B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Như Nguyệt, Chu Thành Thúy
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NGOẠI NGỮ THÔNG QUA CÁC BÀI ĐỌC CÓ NỘI DUNG BAO HÀM YẾU TỐ VĂN HÓA PHÙ HỢP Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN SỬ DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG HỌC TẬP THEO DỰ ÁN CHO MÔN HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI VIỆN NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI: LỢI ÍCH, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Kim Oanh
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN ĐỀ ÁN NGÔN NGỮ - MỘT SỐ CHIA SẺ TỪ THỰC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Linh
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ QUA ĐỀ ÁN TẠP CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Thủy, Nguyễn Thị Đoan Trang
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGỮ DỤNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Kim Liên
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA ĐỌC MỞ RỘNG TRỰC TUYẾN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MẠNG XÃ HỘI EDMODO Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Thanh Huệ
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THIẾT KẾ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN THEO HƯỚNG HỌC NGÔN NGỮ QUA DỰ ÁN NHƯ MỘT CÁCH ĐẢM BẢO TÍNH ĐA NGÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TÍCH HỢP KỸ NĂNG TRONG HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG QUA DỰ ÁN LÀM VIDEO “TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA PHÁP TẠI VIỆT NAM” Tóm tắt   PDF
Đàm Minh Thủy
 
281 - 300 trong số 317 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved