Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN BẰNG THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Dương Diệp Thanh Hiền, Huỳnh Xuân Lâm
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “ĐẬP THUỶ ĐIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” TRONG NỘI DUNG ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG - VẬT LÍ 10 NHẰM BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Phan Tuấn Khang, Quản Minh Hòa, Lê Hải Mỹ Ngân
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM MÔ MEN LỰC VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2018 Tóm tắt   PDF
Dương Diệp Thanh Hiền, Huỳnh Xuân Lâm
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEAM Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Tấn, Tạ Thanh Trung, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thanh Nga
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI XÂY DỰNG CẤU TRÚC NĂNG LỰC MÔ HÌNH HOÁ TRONG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Kiều Thị Quyên, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Anh Thuấn
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT DẠY HỌC CHƯƠNG "ĐIỆN TỪ HỌC" VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SCRATCH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Nguyễn Văn Tám, Dương Đức Giáp, Trương Minh Chính, Nguyễn Thanh Hải, Lê Thanh Huy
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Đức, Nguyễn Đức Thiện, Lý Công Thành, Trần Thị Huyền, Nguyễn Anh Vũ
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG CÂN ĐIỆN TỬ TRONG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Huyền, Nguyễn Anh Dũng, Dương Xuân Quý
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ "TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI" – VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Phước Hiền, Vũ Thị Thúy, Lê Thị Thu Hiền
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT DẠY HỌC GẮN LIỀN VỚI BỐI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI CHO HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Phương, Đỗ Hương Trà, Phùng Việt Hải
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG DẠY HỌC “ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC” VẬT LÍ 11 THÔNG QUA SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ MOZAIK 3D Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Trường, Trần Thị Ngọc Ánh
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY KHOA HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lâm Quỳnh, Nguyễn Văn Biên
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỢP LỰC ĐỒNG QUY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nghiêm Hồng Trung
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hương Xuân, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Nhị
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC 228(12) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC SỰ TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC DẠY TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thuỳ Linh
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÁC ĐỘNG CỦA KỸ THUẬT SHADOWING ĐẾN KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Nam Phương, Ngô Thị Bích Ngọc
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 4 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Ngọc Huyền
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC LÂM SÀNG Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Xim, Nguyễn Thị Anh
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC KHÁM PHÁ VỀ KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRONG VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Quyển Nhi, Nguyễn Thị Thùy Dao
 
21 - 40 trong số 317 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved