Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ TRONG DẠY HỌC “SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS” (SINH HỌC 10) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hà
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KAHOOT TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC LỒNG GHÉP GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tính
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM THƠ Ở TRƯỜNG MẦM NON Tóm tắt   PDF
Trần Thị Nhung, Bùi Thị Xuân, Đỗ Huyền Diệp
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 (PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kiều
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Lê Thị Bích Vân
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEAM CHO TRẺ MẦM NON THEO MÔ HÌNH 5E Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Kiều Anh, Trần Trung Hiếu
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC MỨC ĐỘ SẴN SÀNG TỰ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Diễm, Vũ Thị Tuyết, Đặng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Thanh Thương, Nguyễn Minh Mỹ Dung
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP NỘI DUNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Tóm tắt   PDF
Trần Thị Phương Dung, Trịnh Thụy Xuân Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Lưu Tăng Phúc Khang
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC THỰC TRẠNG, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEM VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Pham Thành Long, Nguyễn Hoàng Hà
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH MỚI Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Quang
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiền Oanh
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÁC LỚP GIẢNG DẠY CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trung Hiếu, Trần Quốc Thao
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC: MỘT NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ TỪ CÁC SINH VIÊN Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Cảnh
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI ĐỘ CỦA GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP VÀO VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TỔNG QUÁT CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Nhàn, Nguyễn Thị Kiều Thu
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI SAI TRONG KỸ NĂNG BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Trịnh Đức Minh, Bùi Thị Ngọc Oanh
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC 228(04) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRONG CHỦ ĐỀ VI SINH VẬT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT, SINH HỌC 10 Tóm tắt   PDF
Phạm Đình Văn, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Võ Đoàn Yến Nhi
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CỘNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIỮA TRƯỜNG SƯ PHẠM VỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuân
 
81 - 100 trong số 317 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved