Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ HIỆU QUẢ CỦA TRÒ CHƠI DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Quốc Thao, Hoàng Ngọc Lân
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC NGHE CHO BÀI THI TOEIC ĐỊNH DẠNG MỚI CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Ngọc Tài, Trần Quốc Thao
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ NHƯ LÀ CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI KHẢ NĂNG TIẾNG ANH CỦA HỌ Tóm tắt   PDF (English)
Dương Mỹ Thẩm, Trần Thanh Ngân, Tiêu Hoàng Anh Khoa
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG KHUNG LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC KIẾN TẠO TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG: NGUYÊN TẮC VÀ NGỤ Ý DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Kiều Oanh
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC ÁP DỤNG ỨNG DỤNG QUILLBOT NHẰM CẢI THIỆN KỸ NĂNG TÁI DIỄN ĐẠT TRONG VIẾT BÀI LUẬN HỌC THUẬT ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Văn Hiếu, Hoàng Mai Huy, Cù Thị Thanh Hằng
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRANH BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG THCS ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN) Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thu Thủy, Phạm Quỳnh Trang
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC 227(13) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP TỪ HÌNH THỨC TRỰC TIẾP SANG TRỰC TUYẾN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Cảnh, Phạm Văn Tặc, Lê Thị Bích Vân
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Thái Minh Long, Nguyễn Đức Danh
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy, Dương Thị Kim Huệ
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU VỀ SỰ NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ NGỮ PHÁP VÀ NGỮ DỤNG THEO TÌNH HUỐNG CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC YERSIN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Diệu Duyên, Ngô Trí Cường, Đinh Nguyễn Thụy Khanh
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG CHO KHOÁ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Nữ Hoàng Yến, Lê Văn Tuyên
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP ĐỌC VÀ VIẾT VĂN BẢN THÔNG TIN – KIỂU VĂN BẢN QUẢNG CÁO Tóm tắt   PDF
Trần Văn Cảnh
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC THỰC TRẠNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Trương Minh Khải, Phạm Đình Văn
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam, Trịnh Thị Phương Thảo
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt   PDF
Thái Hữu Linh, Trần Thanh An
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRỢ GIẢNG SINH VIÊN TRONG QUẢN LÝ CÁC LỚP HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Tuyết Mai
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM ĐỐI VỚI LỚP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH DỰA VÀO NHIỆM VỤ TẠI MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hà Thảo Mi, Dương Mỹ Thẩm
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC BỔ TRỢ (SCAFFOLDING) TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Quốc Thao, Hà Thị Trang
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP GAME HÓA TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Quốc Thao, Dương Thị Thanh Huyền
 
141 - 160 trong số 317 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved