Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 07 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG DỊCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT-K’HO SỬ DỤNG DỊCH MÁY BẰNG NƠRON Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Lương, La Quốc Thắng, Trần Nhật Quang, Dương Bảo Ninh, Nguyễn Hữu Khánh, Phan Thị Thanh Nga, Trần Ngô Như Khánh, Trần Thống
 
21 - 21 trong số 21 mục << < 1 2 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved