T. 227, S. 17 (2022) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
01 - 02
Nguyễn Trọng Nhân, Bùi Văn Tài, Võ Đặng Huyền Trang, Trương Trần Duy Thịnh, Lê Nhã Phương Khanh, Lê Văn Hiệu
PDF
03 - 12
Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Bắc, Đỗ Trọng Hoài, Vũ Tuấn Anh, Hoàng Mai Phương
PDF
13 - 19
Dư Thị Hà, Nguyễn Thị Loan
PDF
20 - 27
Thái Văn Thơ
PDF
28 - 38
Nguyễn Thanh Lâm, Cao Trường Sơn, Bùi Văn Đoàn, Nguyễn Ngọc Tuấn
PDF
39 - 49
Vũ Văn Long, Đào Sơn Hải
PDF
50 - 58
Lành Ngọc Tú, Đặng Thị Bích Huệ, Nguyễn Công Hải
PDF
59 - 67
Hoàng Thị Thắm
PDF
68 - 74
Bùi Thị Ngọc Oanh
PDF
75 - 81
Đàm Thị Uyên, Đỗ Hằng Nga, Nông Thị Trường
PDF
82 - 87
Đỗ Hằng Nga, Dương Hồng Hạnh, Lê Thị Thu Hương
PDF
88 - 94
Bùi Trọng Tài, Hà Như Quỳnh
PDF
95 - 103
Đoàn Thị Yến, Vũ Thị Thu Hà
PDF
104 - 109
Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Xuân Trường, Đồng Duy Khánh
PDF
110 - 117
Hà Thị Thu Hương
PDF
118 - 128
Trịnh Thị Hường, Đinh Công Minh, Nguyễn Hoàng Việt, Lưu Hoàng Minh, Ngô Hoàng Long
PDF
129 - 137
Nguyễn Thanh Huyền
PDF
138 - 146
Nguyễn Thị Quế Loan, Cao Thị Thu Hoài
PDF
147 - 153
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved