T. 228, S. 04 (2023) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Mục lục

Khoa học Giáo dục (KGD)

TNU Journal Office
01 - 02
Phạm Thị Kiều Oanh
03 - 11
Trần Quốc Thao, Hoàng Ngọc Lân
12 - 17
Nguyễn Ngọc Tài, Trần Quốc Thao
18 - 25
Dương Mỹ Thẩm, Trần Thanh Ngân, Tiêu Hoàng Anh Khoa
26 - 31
Bùi Thị Ngọc Oanh
PDF
32 - 37
Nguyễn Thị Mỹ Ninh, Lê Thị Giang
PDF
38 - 43
Trần Thị Thanh
PDF
44 - 50
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved