T. 228, S. 15 (2023) (Đang xuất bản)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mục lục

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hồ Thị Tuyến, Lê Hoàng Hiệp
PDF
3 - 10
Trần Anh Tú, Đặng Xuân Bảo
PDF
11 - 19
Trần Thanh Phương, Ngô Đức Vĩnh, Hà Mạnh Toàn, Đỗ Năng Toàn, Nông Minh Ngọc
PDF
20 - 28
Phạm Văn Việt
29 - 36
Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Dung
37 - 44
Nguyễn Hữu Khánh
PDF
45 - 53
Trần Thị Ngà, Bùi Thu Giang
PDF
54 - 62
Nguyễn Thế Hải, Vũ Thị Thanh Thủy, Trần Thị Mai Hương, Vũ Thị Nguyên, Nguyễn Duy Lâm
PDF
63 - 70
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved