T. 228, S. 16 (2023) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
01 - 02
Nguyễn Thị Thúy Hiền
PDF
03 - 10
Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Thị Quỳnh Vương
PDF
11 - 17
Hoàng Thị Lê Thảo
PDF
18 - 25
Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Hữu Công
PDF
26 - 35
Đàm Thị Uyên, Lục Mai Hạnh
PDF
36 - 45
Dương Thị Lợi
PDF
46 - 55
Nguyễn Xuân Vinh
PDF
56 - 65
Vũ Thị Hạnh, Phạm Thị Vân Huyền
PDF
66 - 73
Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy
PDF
74 - 81
Đỗ Huyền Nghĩa
PDF
82 - 89
Nguyễn Xuân Vinh
PDF
90 - 100
Thái Văn Thơ
PDF
101 - 110
Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thúy Hà, Nguyễn Phương Thanh
PDF
111 - 118
Hà Thị Thu Thủy, Đinh Thị Ái
PDF
119 - 126
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved