T. 229, S. 03 (2024) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
01 - 02
Bùi Thị Hương Giang, Trần Văn Điền, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thùy Chi, Đặng Quang Huy, Nguyễn Thị Hải Yến, Vũ Thị Quỳnh
03 - 11
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Phạm Thị Nương
12 - 19
Bùi Thị Ngoan
20 - 26
Trần Mạnh Hoàng, Lường Văn Hiếu
27 - 33
Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thanh Xuân
34 - 42
Phan Hoàng Bảo Hân
43 - 50
Nguyễn Hoàng Trung
51 - 58
Lê Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Lan Anh, Tạ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoa
59 - 65
Tô Thị Ngọc Lan, Lê Thị Tú Oanh, Tạ Thị Thúy Hằng, Trần Thị Kim Chi
66 - 74
Hoàng Thị Thúy An, Hoàng Hương Ly
75 - 81
Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Chí Hải
82 - 88
Hà Thanh Huy
89 - 95
Nguyễn Thị Thu Thương, Nguyễn Thu Thảo, Hà Thị Minh Huệ
96 - 103
Phạm Thị Kim Ánh
104 - 111
Nguyễn Việt Long
112 - 118
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved