T. 227, S. 03 (2022)

SỐ ĐẶC BIỆT

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
1-2
Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Võ Hải Đường, Nguyễn Hửu Thiện
3-14
Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Quảng, Vũ Anh Tuân, Nguyễn Mạnh Hùng
15-24
Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Hữu Đức
25-32
Phạm Thái Thủy, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Thị Phương Mai
33-40
Tạ Hòa Bình, Phạm Thị Hương Dịu
41-53
Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Tuấn Anh
54-63
Nguyễn Châu Niên, Dương Lệ Ngọc, Trương Minh Thức, Phạm Hữu Nguyên, Võ Thái Dân
64-70
Lê Phương Dung, Nguyễn Tiến Thành
71-77
Lê Thị Xã, Nguyễn Khởi Nghĩa
78-87
Nguyễn Hồng Quảng, Vũ Anh Tuân, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Trần Điện, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Nguyên Minh
88-96
Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thúy Lan
97-103
Tạ Tuyết Nga, Phùng Thị Tuyến, Phùng Thị Thanh Hải, Lưu Quang Vinh
104-111
Vũ Thị Nghiêm, Trần Quốc Tiến, Tống Quang Công, Nguyễn Mạnh Hiếu, Phạm Thị Hương Dịu, Khương Thị Thu Hương, Phạm Bích Ngọc, Đỗ Tiến Phát, Vũ Ngọc Hải
PDF
112-119
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved