T. 227, S. 12 (2022)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
01 - 02
Krystle Mae Rosas Caneza, Hoàng Thị Lệ Giang
PDF
03 - 10
Trần Thị Mai Anh, Dương Anh Quân
PDF
11 - 17
Nguyễn Hồ Thanh
PDF
18 - 27
Nguyễn Nhạc, Từ Quang Trung, Nguyễn Văn Dũng
PDF
28 - 33
Đinh Thị Thi, Lê Thái Phượng
PDF
34 - 44
Nguyễn Trọng Nhân, Huỳnh Văn Đà, Đào Ngọc Cảnh
PDF
45 - 52
Lê Thái Phượng
PDF
53 - 61
Phạm Thị Vân Huyền, Vũ Thị Hạnh
PDF
62 - 69
Chử Văn Tuyên, Vũ Văn Long
PDF
70 - 76
Lê Thái Phượng
PDF
77 - 85
Nguyễn Thanh Nga, Đàm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trịnh Thị Hường
PDF
86 - 95
Trịnh Thị Hường, Đinh Công Minh, Hoàng Anh Tuấn, Ngô Duy Đô
PDF
96 - 103
Thái Văn Thơ
PDF
104 - 115
Dương Thu Hằng, Lê Thị Lệ
PDF
116 - 123
Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Hoài Linh
PDF
124 - 132
Lê Thái Phượng
PDF
133 - 141
Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Chí Hải
PDF
142 - 150
Đinh Thị Hương
PDF
151 - 161
Lưu Hớn Vũ
PDF
162 - 169
Hoàng Thị Lê Thảo
PDF
170 - 179
Nguyễn Thu Quỳnh, Dương Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Linh
PDF
180 - 187
Nguyễn Thị Minh Thu, Ngô Hiền Lâm Phương
PDF
188 - 193
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved