T. 175, S. 15 (2017)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

Bùi Hoàng Tân
PDF
3-8
Đoàn Thị Yến
PDF
9-14
Trần Minh Thuận
PDF
15-20
Đồng Văn Quân
PDF
21-26
Lê Thị Giang, Lê Thị Hương
PDF
27-32
Cao Thị Phương Nhung, Ngô Thị Quang
PDF
33-38
Lưu Thu Trang
PDF
39-44
Hoàng Thị Tuyết Mai
PDF
45-48
Nguyễn Diệu Linh
PDF
49-53
Nguyễn Thị Tân Tiến, Hà Thị Hằng
PDF
55-59
Đầu Thị Thu
PDF
61-66
Nguyễn Ngọc Bính, Dương Tố Quỳnh
PDF
67-71
Lưu Quang Sáng
PDF
73-77
Hoàng Thị Hải Yến
PDF
79-84
Phùng Thị Tuyết, Nông Hồng Hạnh
PDF
85-89
Trần Hoàng Tinh
PDF
91-96
Hoàng Thị Lý
97-102
Dương Thị Hồng An, Đặng Phương Mai
103-108
Tạ Thị Mai Hương, Nguyễn Vân Thịnh, Nguyễn Hạnh Hồng
109-114
Trần Tuấn Anh, Đỗ Văn Hải, Trần Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hùng
PDF
115-120
Nguyễn Thị Gấm, Đào Thị Hương
PDF
121-127
Nguyễn Thị Thanh Thủy
PDF
129-134
Chu Thị Hà, Đỗ Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Giang, Lin Xiao Wu
135-140
Trần Viết Khanh, Đỗ Thị Mùi
PDF
141-146
Nguyễn Thị Lan Anh
PDF
147-152
Nguyễn Thị Giang, Đỗ Thị Hà Phương, Chu Thị Hà, Hồ Lương Xinh
PDF
153-158
Đỗ Thị Vân Hương
PDF
159-164
Đặng Ngọc Huyền Trang, Dương Thị Thùy Linh
165-170
Dương Thị Tình
PDF
171-176
Phạm Thị Thanh Mai, Nghiêm Thị Ngoan
PDF
177-182
Nguyễn Thị Thảo
PDF
183-188
Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Thị Hương
PDF
189-194
Trần Thùy Linh, Đỗ Hoàng Yến
PDF
195-200
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ngô Thị Quỳnh Trang, Phạm Thị Thu Phương, Hoàng Thị Lan Hương
201-206
Phan Thị Vân Giang, Phạm Bảo Dương
PDF
207-212
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved