T. 225, S. 03 (2020)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
Trần Thị Yến
3 - 10
Nguyễn Trọng Du, Dương Hồng Yến, Nguyễn Thị Phượng
11 - 18
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Dương
19 - 25
Hoàng Thị Thu Hoài, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà
26 - 32
Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương
33 - 40
Vũ Văn Tuấn
41 - 47
Trần Minh Thành, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
48 - 55
Đỗ Thị Ngọc Phương, Lô Thị Phương Thảo
56 - 62
Vũ Hoàng Toàn
63 - 68
Nguyễn Quốc Duy
69 - 74
Nguyễn Thị Thu Hòa
75 - 80
Vũ Kiều Hạnh
81 - 88
Vũ Văn Tuấn
89 - 94
Lê Thị Khánh Linh
95 - 101
Nguyễn Danh Nam, Trần Thị Yến, Trần Nhật Lệ
102 - 110
Đặng Thị Thúy Hoa
111 - 116
Lê Thị Thu Trang
117 - 122
Nguyễn Thị Bích Hằng
123 - 132
Nguyễn Quang Thi, Hà Văn Tuyển, Nguyễn Thùy Linh, Dương Hồng Việt, Trần Thị Mai Anh
133 - 142
Nguyễn Xuân Nghĩa
143 - 151
Bùi Thị Hương Giang, Đàm Thị Quỳnh, Nguyễn Dương Hà
152 - 159
Phùng Thị Thanh Tú, Phạm Thị Thanh Huyền
160 - 167
Phạm Thị Thu Trang
168 - 173
Dương Hồng Yến, Vũ Thị Quyên
174 - 180
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trần Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Hoàng Trang
181 - 188
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đoàn Mỹ Hạnh
189 - 192
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Ninh
193 - 202
Vũ Đình Bắc, Dương Thị Hoàng
203 - 209
Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa, Trần Nho Hưởng
210 - 218
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved