T. 206, S. 13 (2019)

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Mục lục

Khoa học Giáo dục (KGD)

TNU Journal Office
PDF
1 - 2
Đặng Thị Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Anh
PDF
3 - 9
Đỗ Thị Thanh Tuyền
PDF
11 - 17
Đặng Thị Kiều, Ngô Thị Thùy Vân
PDF
19 - 24
Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương
PDF
25 - 31
Nguyễn Quang Linh
PDF
33 - 39
Nguyễn Phương Thảo
PDF
41 - 47
Nguyễn Xuân Hòa, Vũ Thị Thúy
PDF
49 - 53
Phạm Hồng Quang
PDF
55 - 62
Đỗ Thị Trinh, Trần Thị Thu Uyên
PDF
63 - 70
Nguyễn Danh Nam, Phan Văn Quynh
PDF
71 - 78
Phùng Thị Thu Trang
PDF
79 - 84
Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa
PDF
85 - 91
Trần Hoàng Tinh, Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu Hồng
PDF
93 - 100
Lê Xuân Hưng, Bùi Thị Thanh Huyền
PDF
101 - 107
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved