T. 225, S. 02 (2020)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
PDF
Nguyễn Hồng Nam, Khương Duy Anh, Lê Gia Thanh Trúc
3-9
Phùng Thị Thu Hiền
10-16
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trần Dũng, Nguyễn Trần Điện
17-23
Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Tài Giáp
24-30
Vũ Văn Tấn
31-38
Vũ Thị Hương
39-44
Vũ Thị Thùy Dương, Đào Quang Khải
45-51
Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Trường Thanh, Hoàng Ngọc Tùng
52-57
Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh, Thạo Văn Tạ
58-64
Lê Anh Tuấn
65-70
Đặng Quốc Vương
71-75
Ngô Thị Kim Quy
76-81
Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Nguyễn Tất Thắng
82-90
Võ Thị Lệ Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghiêm Trung Dũng, Minoru Yoneda
91-98
Phạm Thị Tố Oanh
99-103
Phạm Thị Tố Oanh
104-110
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved