Chi tiết về Tác giả

Anh, Trần Thị Mai, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

 • T. 193, S. 17 (2018): 193(17) - Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)
  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ ĐẶC SẢN TẠI XÃ LA BẰNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 193, S. 17 (2018): 193(17) - Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)
  NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI TRỤC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 227, S. 12 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ - Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)
  ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA THIÊN TAI HẠN HÁN DƯỚI CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI LƯU VỰC SÔNG MÃ, VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved