Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT ALKALOID TỪ RỄ CỦ CÂY BÁCH BỘ PHÂN BỐ TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đồng Quang Huy, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Khắc Tùng, Lê Thu Hoài
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Ninh
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG QUY TRÌNH THẾT KẾ BÀI DẠY THEO GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh, Kiều Thị Khánh
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TỦ THỰC HÀNH PLC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Huy Điệp
 
T. 188, S. 12/1 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỂ KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU KIM ANH TỬ (FRUCTUS ROSA LAEVIGATA MICHX. ) HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Cúc, Vũ Tú Uyên, Nguyễn Thị Thu Huyền
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA “CỒN MỘC MIẾT TỬ” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Mỹ Ninh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TRÌNH THỰC THI CHO PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN LÙI DẠNG KHỐI LIÊN TỤC Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Tiệp, Phạm Thu Hằng
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG TRUNG ĐỘI TỰ QUẢN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Tinh, Nông La Duy, Phạm Văn Tuân
 
T. 225, S. 10 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt   PDF
Thái Hữu Linh, Trần Thanh An
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG Tóm tắt   PDF
Phan Thị Huệ
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ XÁC TRỊ ĐỀ THI VIẾT TIẾNG ANH CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Xuân Nghĩa
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ SỰ SUY THOÁI ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO ĐẤT GÒ ĐỒI TẠI XÃ PHÚC THUẬN CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN – THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn, Vũ Thanh Hải
 
T. 227, S. 16 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI KETAMIN VÀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘN TRONG NƯỚC THẢI BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (LC-MS/MS) Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Ngọc Lan, Trương Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thùy Linh, Vũ Ngân Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Thanh Hà, Trần Nguyên Hà
 
T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH) XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC RỈ RÁC TỪ BÃI CHÔN LẤP TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Tiến Khôi, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI SAU BIOGAS BẰNG CÔNG NGHỆ AAO Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Lương, Vũ Đức Anh, Tôn Thị Minh Khánh, Lê Viết Nhất, Võ Hữu Công
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ THỨ CẤP GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG THIẾT BỊ LỌC SINH HỌC – MÀNG (MBR): NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN EDA Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM MẮC LOẠN SẢN NGOẠI BÌ THIẾU TUYẾN MỒ HÔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Dương, Trần Hữu Định, Lương Thị Lan Anh
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH CÁC CẤU TỬ HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU CÂY KINH GIỚI DÀY HÀ GIANG (ELSHOLTZIA WINITIANA CRAIB) Tóm tắt   PDF
Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC DA CỦA BỆNH NHÂN VIÊM DA CƠ ĐỊA BẰNG MÁY QUANTUM RESONANCE ANALYZER TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vi Thị Thanh Thủy, Hoàng Trung Kiên
 
3281 - 3300 trong số 3345 mục << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved