Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT PHỤ GIA TỚI ĐỘ BỀN VÀ ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM DẠNG VIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Ma Thị Bích Vân, Hoàng Việt Duy, Hoàng Như Ngọc
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG VÀ HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY SƯA (DABEGIA TONKINENSIS PRAIN) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Tóm tắt   PDF
Đào Hồng Thuận, Đàm Văn Vinh, Đào Thị Thu Hương
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NƯỚC, PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐẾN BỘ RỄ, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA (KD18) Tóm tắt   PDF
Đặng Hoàng Hà, Hoàng Văn Phụ
 
T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PROBIOTIC VÀ KHỐI LƯỢNG SƠ SINH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN THỊT LAI BA MÁU (DUROC X YL) Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thị Thúy Nguyệt
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CHE PHỦ ĐẤT BẰNG VẬT LIỆU HỮU CƠ TRÊN NƯƠNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Ngọc Oanh, Vũ Thị Thiện
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT QUẢ THỂ NẤM DƯỢC LIỆU Cordyceps cicadae LÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG SWISS Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Tuyến, Dương Nghĩa Bình, Nguyễn Thu Giang, Vũ Hồng Hà, Vũ Xuân Tạo
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC VÁT ĐẾN ỨNG SUẤT DƯ VÀ BIẾN DẠNG KHI HÀN GIÁP MỐI HAI TẤM THÉP SS400 BẰNG PHẦN MỀM SYSWELD Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Vũ Văn Khánh, Ngô Mạnh Hà
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CAM SÀNH KHÔNG HẠT LĐ6 TẠI HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Trần Minh Quân, Nguyễn Minh Tuấn, Đào Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thu Hiền
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tần, Trần Nhật Tân, Ngô Thanh Xuân, Lưu Thị Cúc, Nguyễn Thị Yến
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DÁNG THƯỢNG TẦNG ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG VÀ GIẢM LỰC CẢN GIÓ TÁC ĐỘNG LÊN TÀU CHỞ HÀNG SÔNG Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Kha, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Văn Hệ
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LỄ HỘI VU LAN ĐẾN ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Thị Lan Anh
 
T. 199, S. 06 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LỜI DẪN TƯỜNG MINH CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC ĐẾN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Diêm Thị Thu Thủy
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA LÀM ĐẤT TỐI THIỂU VÀ CHE TỦ ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ VS71 TRÊN ĐẤT DỐC TẠI TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Hoàng Hải Hiếu, Trần Trung Kiên, Đặng Văn Minh
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ CHẾ ĐỘ TƯỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM5451 TRÊN ĐẤT XÂM NHẬP MẶN TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bo, Mai Thị Ngọc Hương
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA LO ÂU TRƯỚC MỔ ĐẾN SỰ HỒI PHỤC CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Sơn
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LILY ROBINA TẠI HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân, Đào Thị Thanh Huyền
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ HOA VÀNG GIAI ĐOẠN CÂY CON NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu Huyền, Hoàng Kim Diệu
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHÈ VỪA VÀ NHỎ TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hằng
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, SẮC TỐ QUANG HỢP VÀ HOẠT ĐỘ ENZYM CATALASE Ở CÂY LAN MOKARA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Thị Nụ, Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Đính
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LƯỢNG DỊCH CHUYỂN TÂM CHI TIẾT KHI MÀI VÔ TÂM CHẠY DAO HƯỚNG KÍNH Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Mãn, Đỗ Đức Trung
 
321 - 340 trong số 2029 mục << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved