Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thơ, Vũ Anh Tuấn
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LẠC ĐẠO, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Phan Đình Binh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thị Tám
 
T. 209, S. 16 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN TƯỜNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyết
 
T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng Viên
 
T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC LOẠI RỪNG LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
La Thị Cẩm Vân, Trần Thị Thu Hiền, Trần Văn Điền, Đàm Xuân Vận
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Châu Thùy, Nguyễn Thị Minh
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIỀM NĂNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Bùi Xuân Hồng, Hà Quang Trung
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI VỀ GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Kiều Thị Thu Giang
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhâm Tuất
 
T. 201, S. 08 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hoa Quỳnh, Nguyễn Văn Dũng
 
T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SÓNG HÀI TẠI MỘT SỐ PHỤ TẢI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt   PDF
Bùi Anh Tuấn
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT (LUT) VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Thiều, Hoàng Văn Hùng
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nam Hà, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Trung Dũng, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải
 
T. 227, S. 05 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Trung Hiếu
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Bích Vân
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Thiều, Hoàng Văn Hùng, Dương Thành Nam
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH NHÂN VĂN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Đông, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thị Hồng
 
341 - 360 trong số 3345 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved