Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN LỢI NHUẬN KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Tuấn Dũng
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG ĐẾ LÊN SỰ HÌNH THÀNH CÁC MÀNG GeMn Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang, Lương Thị Kim Phượng
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HẠT VÀ ĐẶC TÍNH QUANG CỦA NANO VÀNG ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Khuê, Hoàng Long, Vũ Thị Lanh, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thế Tân, Trần Quang Huy
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH MỌC MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NANO TINH THỂ CdSe TRONG HỆ PHẢN ỨNG OCTADECENE – AXIT OLEIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ AXÍT STEARIC ĐẾN TÍNH KỴ NƯỚC CỦA MÀNG ZnO TRÊN GỖ BỒ ĐỀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Huyến, Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Duy, Lê Thị Hằng
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP DỤNG VIETGAHP TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ ĐẾN NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT THÂN LÁ CỦA LAN THẠCH HỘC THIẾT BÌ (Dendrobium officinale Kimura et Migo) TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Ngoạn, Trần Minh Hòa
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PAK 4 WAY ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ BROILER COBB 500 NUÔI CHUỒNG HỞ VỤ HÈ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Vũ Thị Kim Dung
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB500 NUÔI CHUỒNG KÍN VỤ HÈ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Bích Đào
 
T. 225, S. 01 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG RI X MÁI LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ALGIMUN® ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB 500 Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Lăng Thị Đẹp, Hoàng Thị Thương, Trần Văn Thành
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY CHỬA THỨ 84 ĐẾN CAI SỮA LỢN CON Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Đức Bình, Phạm Phương Thảo
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG DẦU HẠT LANH VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ISA SHAVER Tóm tắt   PDF
Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Nguyễn Văn Sơn
 
T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA GÀ DOMINANT DÒNG D723 GIAI ĐOẠN 53 - 66 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ PHẨM NPK TỚI SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) Tóm tắt   PDF
Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ LÊN LỢI TỨC CỦA CHỈ SỐ VN30 Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hải
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ MỞ RỘNG VÙNG CHIẾT SUẤT ÂM TRONG CẤU TRÚC LƯỚI ĐĨA DỰA TRÊN LAI HÓA PLASMON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Mai Hiền, Nguyễn Thị Hương, Bùi Văn Chỉnh, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG GA3 ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CAM SÀNH TẠI HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Lam
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỚI SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Gấm, Đào Thị Hương
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT PHỤ GIA TỚI ĐỘ BỀN VÀ ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM DẠNG VIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Ma Thị Bích Vân, Hoàng Việt Duy, Hoàng Như Ngọc
 
341 - 360 trong số 2390 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved