Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ matK PHÂN LẬP TỪ CÂY LAN MỘT LÁ (Nervilia fordii (Hance) Schlechter) THU THẬP TẠI CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tâm, Bùi Thị Hà
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN HÁT “QUAN LANG” TRONG DÂN CA TÀY Tóm tắt   PDF
Lê Thị Như Nguyệt
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vi Ngọc Linh, Khổng Thị Ngọc Mai
 
T. 182, S. 06/1 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ: KHOẢNG CÁCH GIỮA KỲ VỌNG NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Tóm tắt
Hà Nguyên Khánh
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Dinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thúy Vân
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHÈ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG” CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Mai, Nghiêm Thị Ngoan
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (1996 - 2020) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thanh Hà
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Thị Bích Lệ
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG THỜI KỲ MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Lê Văn Hiếu
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Trang
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐẲNG THỨC NĂNG LƯỢNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKES TRONG MIỀN BỊ CHẶN 3 CHIỀU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Giang, Nguyễn Thị Minh Ngọc
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐƯA CHÍNH TRỊ VÀO GIỮA DÂN GIAN – NÉT ĐẶC SẮC TRONG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Hoàng Toàn
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ACETYLCHOLIN KÍCH THÍCH SỰ PHÂN CHIA VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ BIỂU HIỆN CÁC MARKER TẾ BÀO GỐC UNG THƯ Ở DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ DẠ DÀY MKN74 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phú Hùng, Lê Thị Thanh Hương
 
T. 182, S. 06/2 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phạm Thị Thanh Thủy
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐÔI CỦA ÁNH XẠ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF
Vũ Hồng Quân
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU BIẾN TRƯỜNG TRAO ĐỔI DỊCH VÀ LỰC KHÁNG TỪ THEO PHƯƠNG VUÔNG GÓC TRONG MÀNG ĐA LỚP [Co/Pd]/IrMn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Cao Thị Thanh Hải, Đinh Hùng Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Văn Đăng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG HỌC MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH VÀO TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
341 - 360 trong số 2720 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved