Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SỰ NHIỄM BẨN VỎ TRỨNG VỊT TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TẠI TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Võ Văn Hùng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA COMPOZIT Cu-TiC Tóm tắt   PDF
Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN PARACOCCUS SP. P23-7 PHÂN HỦY HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU PROPOXUR PHÂN LẬP TỪ NỀN ĐẤT BẢO QUẢN HÀNH TÍM TẠI VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thị Anh Thư
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA TAN SILIC VÀ MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÙN Ở TỈNH SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF
Đào Thị The, Nguyễn Khởi Nghĩa
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NAUPLIUS ARTEMIA LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM HỀ (Hymenocera picta Dana, 1852) Tóm tắt   PDF
Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFFICINALIS HOW.) TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hiểu, Trần Lệ Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Phương Oanh, Le Thi Kieu Oanh, Dương Thị Nguyên, Nguyễn Thị Như Hoa
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG LẠNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH TRÂU MURRAH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MIỀN KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN VÀ LƯỚI ĐẾN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG SỐ CFD LỰC CẢN NHỚT THÂN TÀU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Hệ
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Loan, Lê Thanh Thảo, Ngô Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Ly, Dương Bích Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tiến Hà
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ HẠT NANO Al2O3 VÀ CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY CỨNG THÉP HARDOX 500 SỬ DỤNG MQCL Tóm tắt   PDF
Trần Minh Đức, Trần Thế Long, Trần Quyết Chiến
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM CHỨC QUANG HỌC TRÊN BỀ MẶT ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON Tóm tắt   PDF
Phạm Trường Long, Nguyễn Thị Quỳnh, Đinh Thị Châm, Doãn Diệu Thúy, Đỗ Thị Kiều Loan, Bùi Thị Thu, Bùi Thu Hà, Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Hường, Trần Nhật Anh, Nguyễn Xuân Bách, Mai Xuân Dũng
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÔM TỚI TỶ LỆ NẢY MẦM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, HÓA SINH Ở CÂY ĐẬU XANH GIAI ĐOẠN NẢY MẦM VÀ VAI TRÒ CỦA AXIT SALICYLIC NGOẠI SINH Tóm tắt   PDF
La Việt Hồng, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Văn Đính, Cao Phi Bằng, Chu Đức Hà
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CHẤT LƯỢNG THAN HOẠT TÍNH SẢN XUẤT TỪ LÕI NGÔ Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Lê Phương
 
T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHIỀU DÀY CỦA LỚP ĐỆM KHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ MẶN CỦA MÔ-ĐUN CHƯNG CẤT MÀNG ĐỆM KHÍ Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trần Dũng, Nguyễn Trần Điện
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hải, Hoàng Thị Thu Hằng
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NHẢ CHẬM TỚI NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CHÈ KINH DOANH TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan, Nguyễn Thu Hương
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO ĐẾN THỜI GIAN GIA CÔNG KHI PHAY BỀ MẶT 3D SỬ DỤNG DAO PHAY ĐẦU CẦU Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Như Nguyệt, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thuận
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỒN THUỐC MỘC MIẾT TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Hoàng Thị Cúc, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRG TRÊN ROBOT CHUỖI VÀ ROBOT SONG SONG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Thủy, Phạm Thành Long, Vũ Thu Hà
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KẾT HỢP GA3 VỚI ABA ĐẾN SỰ TÁI SINH CHỒI TỪ MÔ SẸO GIỐNG KHOAI LANG CHIÊM DÂU Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 
341 - 360 trong số 2029 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved