Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Thái Sơn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT BÀI TOÁN NỘI SUY VÀ MẠNG NORON RBF Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Thùy
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) BÀI TOÁN QUAN HỆ BIẾN PHÂN TRÊN TẬP TRÙ MẬT Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thế Hùng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÀN LUẬN VỀ ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG KHI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG SƠN TRÀ Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÀN THÊM VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HOÀNG ĐÌNH KINH (CAI KINH) VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA ĐƯƠNG THỜI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hương Liên
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÀN VỀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN DI NGÔN NGỮ TRONG QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC NGÔN NGỮ THỨ HAI THÔNG QUA CÁCH SỬ DỤNG TỪ BIỂU THỊ MỤC ĐÍCH “为了” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thúy Hà
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÁNH ĐÀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG TRONG LƯỚI ĐIỆN CỤC BỘ CÓ CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Tóm tắt   PDF
Lại Khắc Lãi, Lại Thị Thanh Hoa, Nguyễn Văn Huỳnh, Vũ Nguyên Hải
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BẬC KHÔNG ĐIỂM CỦA WRONSKIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH P-ADIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân, Hà Trần Phương, Padaphet Inthavichit
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG BÌNH CỘNG THÀNH TRUNG BÌNH BẬC $k>1$ TÙY Ý Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Linh
 
T. 201, S. 08 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢN CHẤT CỦA LUẬT TỤC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tiến
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢN CHẤT CỦA NGÔN TỪ VĂN HỌC (NGHĨ TỪ BÀI VIẾT BẢN CHẤT XÃ HỘI, THẨM MỸ CỦA DIỄN NGÔN VĂN HỌC CỦA TRẦN ĐÌNH SỬ) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Phương
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢN CHẤT NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN QUA SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Hòa
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đặng Thương Hoài Linh, Lý Thu Trang
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC THIỂU SỐ - MỘT SỐ BÀI HỌC TỪ ẤN ĐỘ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Trang
 
T. 172, S. 12/2 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ KHI MANG THAI, SINH CON VÀ NUÔI CON NHỎ THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Tống Thị Phương Thảo
 
361 - 380 trong số 1729 mục << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved