Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG HỌC MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH VÀO TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Hiên
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG ROBOT THÔNG MINH VẬN CHUYỂN HÀNG TRONG KHO Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Vương, Đặng Xuân Kiên, Phạm Tâm Thành
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG TINH THỂ QUANG TỬ OPAL Tóm tắt   PDF
Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC KIỂU SHUNT SỬ DỤNG DỰ BÁO MÔ HÌNH DÒNG TRÊN HỆ TỌA ĐỘ dq Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chí
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG ĐA BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DỌC CỦA CÁC THIẾT BỊ BAY Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Tiến Hưng
 
T. 226, S. 02 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỆN CƠ TRỤC VÍT ME SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SERVO ỨNG DỤNG TRONG CÁC MÁY CÔNG CỤ TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT Tóm tắt   PDF
Trần Đức Chuyển, Ngô Tiến Dũng, Trần Công Minh, Đỗ Minh Quân, Vũ Văn Cảnh, Trần Trọng Hùng
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO XE TỰ HÀNH VỚI MÔ HÌNH BẤT ĐỊNH VÀ NHIỄU ĐẦU VÀO: MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI VỚI BỘ QUAN SÁT VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN HỮU HẠN TÙY Ý Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hoài Nam, Lê Ngọc Quỳnh, Phạm Tuấn Nhật Minh
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT ĐƯỜNG XUỐNG CHO DUNG LƯỢNG NGƯỜI DÙNG ĐỒNG ĐỀU TRONG HỆ THỐNG MASSIVE MIMO ĐƠN TẾ BÀO Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Quỳnh Trang, Trịnh Anh Vũ, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU BA MỨC SỬ DỤNG MÔ HÌNH HIL-FPGA Tóm tắt   PDF
Mai Văn Chung, Phạm Thi Kim Huệ, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Liễn
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI HỆ CÁNH TAY ROBOT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Ngôn, Cao Thị Yến, Trương Thị Thanh Tuyền
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MẠNG NƠ-RON TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG LUẬT TIẾP CẬN HÀM MŨ HỆ THỐNG GIẢM XÓC – VẬT – LÒ XO Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Mã Sở Hiến
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ LÊN MEN VÀ Ủ BÁNH MỲ Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Anh, Vũ Thạch Dương, Hoàng Thị Thương
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN ỐNG DẪN DẦU VỚI TÁC ĐỘNG XEN KÊNH DỌC VÀ NGANG TRỤC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Đức
 
T. 225, S. 09 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI KÉO VẢI CHO HỆ THỐNG NHUỘM Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Oanh, Lê Thị Thu Huyền
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC SONG SONG NỐI CỨNG TRỤC Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Oanh
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU BÙ THÍCH NGHI CHUYỂN ĐỘNG DỌC TRỤC CHO ỐNG DẪN DẦU BIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tùng Lâm
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH CHO ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH KÍCH THÍCH VĨNH CỬU DẠNG LOLYSOLENOID Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Quang, Đào Phương Nam, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Ngọc Liêm
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF HỆ THỐNG BỒN ĐÔI TƯƠNG TÁC Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn
 
361 - 380 trong số 2769 mục << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved