Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHÈ VỪA VÀ NHỎ TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hằng
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, SẮC TỐ QUANG HỢP VÀ HOẠT ĐỘ ENZYM CATALASE Ở CÂY LAN MOKARA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Thị Nụ, Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Đính
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LƯỢNG DỊCH CHUYỂN TÂM CHI TIẾT KHI MÀI VÔ TÂM CHẠY DAO HƯỚNG KÍNH Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Mãn, Đỗ Đức Trung
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ CHUYỂN GEN CodA VÀO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22 Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Dũng, Tạ Thị Đông, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Mậu
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SỰ NHIỄM BẨN VỎ TRỨNG VỊT TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TẠI TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Võ Văn Hùng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA COMPOZIT Cu-TiC Tóm tắt   PDF
Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN PARACOCCUS SP. P23-7 PHÂN HỦY HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU PROPOXUR PHÂN LẬP TỪ NỀN ĐẤT BẢO QUẢN HÀNH TÍM TẠI VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thị Anh Thư
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA TAN SILIC VÀ MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÙN Ở TỈNH SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF
Đào Thị The, Nguyễn Khởi Nghĩa
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NAUPLIUS ARTEMIA LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM HỀ (Hymenocera picta Dana, 1852) Tóm tắt   PDF
Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFFICINALIS HOW.) TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hiểu, Trần Lệ Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Phương Oanh, Le Thi Kieu Oanh, Dương Thị Nguyên, Nguyễn Thị Như Hoa
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG LẠNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH TRÂU MURRAH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MIỀN KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN VÀ LƯỚI ĐẾN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG SỐ CFD LỰC CẢN NHỚT THÂN TÀU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Hệ
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Loan, Lê Thanh Thảo, Ngô Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Ly, Dương Bích Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tiến Hà
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ HẠT NANO Al2O3 VÀ CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY CỨNG THÉP HARDOX 500 SỬ DỤNG MQCL Tóm tắt   PDF
Trần Minh Đức, Trần Thế Long, Trần Quyết Chiến
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM CHỨC QUANG HỌC TRÊN BỀ MẶT ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON Tóm tắt   PDF
Phạm Trường Long, Nguyễn Thị Quỳnh, Đinh Thị Châm, Doãn Diệu Thúy, Đỗ Thị Kiều Loan, Bùi Thị Thu, Bùi Thu Hà, Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Hường, Trần Nhật Anh, Nguyễn Xuân Bách, Mai Xuân Dũng
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÔM TỚI TỶ LỆ NẢY MẦM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, HÓA SINH Ở CÂY ĐẬU XANH GIAI ĐOẠN NẢY MẦM VÀ VAI TRÒ CỦA AXIT SALICYLIC NGOẠI SINH Tóm tắt   PDF
La Việt Hồng, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Văn Đính, Cao Phi Bằng, Chu Đức Hà
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CHẤT LƯỢNG THAN HOẠT TÍNH SẢN XUẤT TỪ LÕI NGÔ Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Lê Phương
 
T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHIỀU DÀY CỦA LỚP ĐỆM KHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ MẶN CỦA MÔ-ĐUN CHƯNG CẤT MÀNG ĐỆM KHÍ Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trần Dũng, Nguyễn Trần Điện
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẤT VÀ VẬT LIỆU ZEOLIT ĐẾN KHẢ NĂNG XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG (CHÌ) TRONG ĐẤT Ô NHIỄM CHÌ Tóm tắt   PDF (English)
Đàm Hà Lương Thanh, Đặng Thị Thái Hà
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hải, Hoàng Thị Thu Hằng
 
381 - 400 trong số 2390 mục << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved