Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT SMC Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Phương, Đặng Thị Loan Phượng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TRONG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Dương Chính Cương, Đỗ Thị Mai, Hoàng Tiến Tùng, Lê Thị Thu Huyền
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CẤP CAO CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU VÀ HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC SỬ DỤNG ĐẠO HÀM STUDNIARSKI Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Khoa Thu Hoài, Trần Văn Sự
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC QUA ĐẠO HÀM STUDNIARSKI Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trần Văn Sự, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Văn Ngọc
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU THƯƠNG QUA DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Linh, Đỗ Văn Lưu
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ SỬ DỤNG DƯỚI VI PHÂN THEO HƯỚNG Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trần Văn Sự
 
T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CẦN CHO CỰC TIỂU PARETO YẾU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Vũ Thị Thu Loan, Trần Văn Sự
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG LỒI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thắng
 
T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC BỊ ĐE DỌA TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Hoàng Đạt
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Quỳnh Dương
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thi Thanh Hương, Nguyễn Thị Quỳnh
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ THẬN THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hương, Phạm Thị Lan Huệ
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương của bài toán cân bằng vectơ theo đạo hàm Studniarski Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trương Hà Hải
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỌ GEN MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SUCROSE Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Phùng Thị Vượng, Chu Thị Hồng, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, Trần Thị Phương Liên, La Việt Hồng
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ÁN LỆ VÀ VIỆC ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huyền
 
T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẨN DỤ TỪ VỊ GIÁC “酸” (TOAN) TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI, SO SÁNH VỚI TỪ VỊ GIÁC “CHUA” TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nhàn, Hoàng Thị Vân An
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẨN DỤ TỪ VỊ GIÁC “NGỌT” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nhàn
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN LỢI NHUẬN KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Tuấn Dũng
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỬ LÊN TRẠNG THÁI ĐIỆN MÔI EXCITON TRONG CÁC HỢP CHẤT ĐẤT HIẾM CHALCOGENIDE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hậu, Lê Tiến Hà, Đỗ Thị Hồng Hải
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG ĐẾ LÊN SỰ HÌNH THÀNH CÁC MÀNG GeMn Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang, Lương Thị Kim Phượng
 
381 - 400 trong số 2769 mục << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved