Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THAN SINH HỌC (BIOCHAR) VÀ TRO BAY VÀ NHU CẦU XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOAI NẶNG DO KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Minh, Dương Thị Minh Hòa, Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Nhật Hiếu
 
T. 227, S. 04 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH) ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn, Bế Hoài Anh
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VỀ PHÂN LOẠI RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN VỀ CHẤT THẢI NHỰA VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Tuyết, Itphavanh Duangphachanh, Đặng Thu Huyền, Trần Trung Hiếu, Trần Thị Hải Vỹ
 
T. 228, S. 16 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA SINH VIÊN KHOA DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Ninh, Lê Thị Giang, Nguyễn Ngọc Minh
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải
 
T. 228, S. 07 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁC BỆNH VỀ MẮT BẰNG RESNET TRÊN BỘ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH CHỤP VÕNG MẠC THU THẬP TỪ BỆNH VIỆN THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Mai Phương, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Văn Sinh, Trần Văn Cảnh
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÁT SINH PHẾ PHỤ PHẨM, PHẾ THẢI ĐỒNG RUỘNG TẠI XÃ CƯ YÊN, HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH Tóm tắt   PDF
Võ Hữu Công, Lê Thị Thu Uyên, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Văn Cường
 
T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH) ĐÁNH GIÁ PHƠI NHIỄM CÁ NHÂN BỞI BỤI MỊN KHI THAM GIA GIAO THÔNG Ở HÀ NỘI Tóm tắt   PDF (English)
Võ Thị Lệ Hà, Trương Thị Thanh, Đào Văn Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lý Bích Thủy
 
T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ PHƠI NHIỄM HỢP CHẤT BTEX ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI TẦNG HẦM ĐỖ XE Ở CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG HÀ NỘI Tóm tắt   PDF (English)
Võ Thị Lệ Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghiêm Trung Dũng, Minoru Yoneda
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Tố Oanh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG MÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Mỵ, Mai Xuân Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Anh, Nguyễn Hoàng Mỹ, Trần Thị Hòa
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÁNH GIÁ SỐ HỘP S HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI AES CẢI BIÊN ĐỘNG VỚI CÁC MA TRẬN MDS CỠ 4×4 VÀ 8×8 Tóm tắt   PDF (English)
Trương Minh Phương, Trần Thị Lượng
 
T. 227, S. 05 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA HÌNH ADN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA CÓ NGUỒN GỐC TỪ MÔ SẸO CHỊU MẶN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Mạnh Quỳnh
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ SỰ BIỂU HIỆN MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ RA HOA Ở CÂY CÚC FARM (Chrysanthemum morifolium) DƯỚI ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG BỔ SUNG ÁNH SÁNG LED ĐỎ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Huyền Trang, Trần Thị Huyền, Nguyễn Quang Trữ, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Đỗ Tiến Phát, Đỗ Thị Gấm, Phan Hồng Khôi, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thị Thu, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Bá Nam
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ SỰ DUY TRÌ VÀ BIỂU HIỆN GEN ZmLEA14A Ở CÂY NGÔ CHUYỂN GEN Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Thùy Linh, Đinh Trường Sơn
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ SỰ GIẢI PHÓNG CURCUMIN CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE VI KHUẨN NẠP CURCUMIN ĐỊNH HƯỚNG DÙNG QUA ĐƯỜNG UỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thảo
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Thành, Nguyễn Thị Thúy Hà, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hương Giang
 
T. 209, S. 16 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Quyền Thị Lan Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thị Mai
 
381 - 400 trong số 4253 mục << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved