Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÌNH TỰ VÙNG ITS PHÂN LẬP TỪ CÂY BẢY LÁ MỘT HOA Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Thủy, Tạ Thị Thu Thương, Chu Hoàng Mậu
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hương Giang
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO GIẢI PHẪU THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY ƯA SÁNG THU THẬP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Sỹ Danh Thường, Lê Phương Dung
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ HOÀNG TUNG, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Đoàn Hồng Sơn, Bùi Thị Thu Trang, Lê Ngọc Công
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐẶC ĐIỂM CHỦNG XẠ KHUẨN TA3.A03 PHÂN LẬP TỪ TRẦM TÍCH BIỂN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Thị Thu Hồng
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG BỆNH HO GÀ Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Lê, Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Thái Sơn
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phùng Thanh Hoa
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Anh, Đinh Quang Huy, Vũ Thị Thanh Huyền
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU CỦA LOÀI Paris polyphyllla var chinensis VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG TẠI BẮC SƠN, LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Hoàng Phú Hiệp, Trương Mạnh Tiến, Lương Thị Thúy Vân, Phạm Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thi Thu Thủy
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU, HÓA SINH VÀ MÃ VẠCH DNA CỦA HAI MẪU ĐẬU NHO NHE THU TẠI YÊN BÁI VÀ HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Thái Thị Hòa, Đỗ Thị Kim Oanh, Kiều Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Quân
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY VÚ BÒ (Ficus simplicissima Lour) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Thủy, Vũ Văn Trung, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hồng, Chu Hoàng Mậu
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NUÔI CẤY VÀ HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CỦA NẤM LIM XANH (Ganoderma lucidum Lim xanh) THU THẬP TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiền, Hoàng Văn Hưng, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Mạnh Tuấn
 
T. 227, S. 05 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ NUÔI CẤY NẤM THƯỢNG HOÀNG (Phellinus spp.) THU THẬP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hưng, Đỗ Bích Duệ, Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Mạnh Tuấn
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA CÁC CHỦNG NẤM Cordyceps TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đình Việt, Trương Xuân Lam, Dương Minh Lam
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN tnrH-psbA TRONG PHÂN LOẠI LAN HÀI VỆ NỮ (P. hirsutissimum) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Đình Trọng, Đỗ Tiến Phát
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẶC ĐIỂM HUYẾT ÁP VÀ GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO THỜI ĐIỂM LÚC NHẬP VIỆN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Bình, Đinh Ngọc Hưng
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC CỦA BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI KINH DÒNG HẠT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Chu Hoàng Hưng, Nguyễn Kiều Giang, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Mai Hương
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Thùy
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI KHƠ MÚ Ở HUYỆN NGOI TỈNH LUANG PRABANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Chanhthasone Sihalad
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THÔNG LIÊN THẤT ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê, Lô Quang Nhật, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ
 
381 - 400 trong số 3345 mục << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved