Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC VI NHÂN GIỐNG LAN ĐAI CHÂU (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEA L.) THÔNG QUA GIAI ĐOẠN PROTOCORM Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thanh Mai, Vũ Thị Lan
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC VI SINH VẬT TỔNG SỐ VÀ GÂY BỆNH TRONG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA: CÔNG ĐOẠN PHI LÊ VÀ CHỈNH HÌNH Tóm tắt   PDF
Tống Thị Ánh Ngọc, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Công Hà
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG CHO KHOÁ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Nữ Hoàng Yến, Lê Văn Tuyên
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆC TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI CÁC LỚP HỌC TIẾNG ANH: THEO TRẢI NGHIỆM VÀ QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Minh Hạnh, Bùi Lê Diễm Trang
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VIỆC THU THUẾ TRONG LÀNG XÃ QUA TƯ LIỆU HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn
 
T. 227, S. 06 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆC TIẾP CẬN CÁC KHÍA CẠNH VĂN HÓA CỦA GIÁO VIÊN TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Tuyết Mai, Lê Thị Nga
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VICTOR PELEVIN – NHÀ VĂN CỦA KỶ NGUYÊN MỚI Tóm tắt   PDF
Lưu Thu Trang
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VUA TỰ ĐỨC VỚI VẤN ĐỀ CÔNG GIÁO TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1862 Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Yến
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa
 
T. 209, S. 16 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ - THỰC TIỄN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Thu Thuỷ, Lý Trung Thành
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN LÀ VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH – MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Ngô Hải Linh
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG APP MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TẠO TIA X VÀ CHỤP X – QUANG TRÊN ĐIỆN THOẠI TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 12 Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Nội, Tưởng Duy Hải, Đinh Thị Thái Quỳnh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ĐẦU VÀO CHO PLC SỬ DỤNG CHUẨN ETHERNET Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Ngọc, Nguyễn Duy Minh, Ninh Văn Hoạt
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU ẢNH GIẢI PHẪU CHUỘT ĐỒNG NHỎ RATTUS LOSEA (SWINHOE, 1871) VÀ THỎ NHÀ ORYCTOLAGUS CUNICULUS (LINNAEUS, 1758) Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Quang, Diệp Thị Ngọc Yến, Trần Chí Cảnh, Nguyễn Hữu Đức Tôn
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trương Tuấn Linh, Nguyễn Phương Thảo, Lê Thị Minh
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ CHỈ SỐ KINH TẾ PHÙ HỢP ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN ĐỊNH HÓA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC “BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA VẬT RẮN” - VẬT LÍ 11, CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thuấn, Nguyễn Văn Nghiệp, Đào Thị Phương Thảo
 
T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN TỪ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ Tóm tắt   PDF (English)
Lê Anh Tuấn
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SỐ K PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
La Thị Cẩm Vân, Trần Văn Điền, Đàm Xuân Vận
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG BOARD GAME SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐIỆN TỪ MÔN VẬT LÍ LỚP 12 Tóm tắt   PDF
Trần Ánh Dương, Vũ Văn Hướng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Biên
 
4061 - 4080 trong số 4227 mục << < 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved