Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI NHẢ CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DƯA CHUỘT TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Hà Xuân Linh, Trần Quốc Toàn
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO ĐẾN THỜI GIAN GIA CÔNG KHI PHAY BỀ MẶT 3D SỬ DỤNG DAO PHAY ĐẦU CẦU Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Như Nguyệt, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thuận
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỒN THUỐC MỘC MIẾT TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Hoàng Thị Cúc, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRG TRÊN ROBOT CHUỖI VÀ ROBOT SONG SONG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Thủy, Phạm Thành Long, Vũ Thu Hà
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KẾT HỢP GA3 VỚI ABA ĐẾN SỰ TÁI SINH CHỒI TỪ MÔ SẸO GIỐNG KHOAI LANG CHIÊM DÂU Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA Sr LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA VẬT LIỆU Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Đinh Chí Linh, Nguyễn Văn Đăng, Vũ Đình Lãm, Trần Đăng Thành
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị Quỳnh
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ ACRYLIC/ MELAMINE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ ACRYLIC- MELAMIN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trung Thành
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT TỎI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT MINH DƯ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Út, Phan Thu Hương
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NPK TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ SỰ RA HOA CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) Tóm tắt   PDF
Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ NGUỘI ĐẾN TỔ CHỨC CỦA HỢP KIM ADC12 TẠO MẦM SƠ BỘ TRÊN MÁNG NGHIÊNG LÀM NGUỘI Tóm tắt   PDF
Lê Minh Đức, Nguyễn Hồng Hải
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI NGẪU NHIÊN TỚI TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Thắng, Bạch Quốc Khánh
 
T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI NƯỚC BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC VỤ XUÂN TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quất, Vũ Ngọc Thắng
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN TRONG LẬP KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG XUẤT CỦA GÀ ROSS 508 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bích Đào, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thu Trang, Đặng Thị Mai Lan
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY THẠCH ĐEN TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG VỤ HÈ THU NĂM 2019 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Duy Đăng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thùy Giang, Hoàng Thị Bích Thảo
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN THỜI GIAN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LILY ROBINA TẠI HÀ GIANG - VỤ ĐÔNG NĂM 2014 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân, Đào Thị Thanh Huyền
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU LED XANH LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PLASMON Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Hòa, Phạm Minh Tân, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Đông, Lô Thị Huế, Đỗ Mạnh Quyền, Hoàng Cao Nguyên, Phan Thanh Phương
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO ƯƠM ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA CÂY SA MỘC DẦU (Cunninghamia konishii Hayata) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hoài
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO HẠT, GIÁ THỂ GIEO HẠT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG KHỔ SÂM BẮC (Sophora flavescens Ait.) TẠI SA PA – LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Văn, Nghiêm Tiến Chung, Chu Thị Thúy Nga, Phạm Ngọc Khánh, Lương Vũ Đức, Nguyễn Thị Tần
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG HÀ THỦ Ô ĐỎ (Fallopia multiflora Thunb.) TẠI SA PA - LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Chu Thị Thúy Nga, Nghiêm Tiến Chung, Nguyễn Hải Văn, Phạm Ngọc Khánh, Đào Thu Huế, Nguyễn Thị Tần
 
481 - 500 trong số 2815 mục << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved