Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN NGHIÊN CỨU NỨT, SỤT ĐẤT KHU VỰC HUYỆN KỲ SƠN- TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Đạt, Lại Hợp Phòng, Dương Thị Ninh, Phạm Ngọc Kiên
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ÁP DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC Aucuba robusta W. P. Fang & T. P. Soong (Aucubaceae): MỘT LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Trần Đức Bình, Nguyễn Thị Vân, Trần Thế Bách, Sỹ Danh Thường, Bùi Hồng Quang
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG MIỀN HẤP DẪN CHO HỆ Ô-TÔ-NÔM BẰNG HÀM LYAPUNOV LIÊN TỤC, AFFINE TỪNG MẢNH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Huê, Đinh Văn Tiệp
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG SoC CỦA PIN LITHIUM-ION SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU HỒI QUY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vĩnh Thụy, Nguyễn Văn Chí
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI POISSON GIÃN NỞ SỐ KHÔNG KIỂM DUYỆT BÊN PHẢI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Trịnh, Phạm Văn Minh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH BẢO HIỂM TỔNG QUÁT ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC Tóm tắt   PDF
Phùng Duy Quang
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ƯỚC TÍNH LƯỢNG CACBON HỮU CƠ LƯU GIỮ TRONG ĐẤT TẦNG MẶT TẠI HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK Tóm tắt   PDF
Dương Đăng Khôi
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ƯỚC TÍNH TỶ LỆ NHIỄM TRICHINELLA Ở LỢN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Đỉnh
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CỦA NGƯỜI PHÁP Ở LẠNG SƠN CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thu Thủy, Đỗ Thị Hương Liên
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BỘ PHÁT RF OOK 315MHZ SỬ DỤNG DAO ĐỘNG MẠCH VÒNG VỚI BỘ NHÂN TẦN SỐ TỔ HỢP SƯỜN XUNG TRÊN CÔNG NGHỆ CMOS 0,18 µm Tóm tắt   PDF
Hoàng Minh Thiện, Trần Việt Hùng
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG HỒ THỦY ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Thảo, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BỘT HUỲNH QUANG ĐƠN PHA PHÁT XẠ ÁNH SÁNG TRẮNG ẤM ZnO:Al ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG RẮN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Diễm Hằng, Phan Thị Kim Loan, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Tư, Tống Thị Hảo Tâm, Lê Tiến Hà, Đào Xuân Việt, Phạm Thành Huy, Đỗ Quang Trung
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Khương
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Lan
 
T. 209, S. 16 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÍ THEO MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh, Dương Thị Thu Hương
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC BỔ SUNG LOÀI Begonia wenshanensis C.M. Hu ex C.Y. Wu & T.C. Ku (Begoniaceae) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Trịnh Ngọc Bon, Phạm Thành Trang, Nguyễn Văn Đạt, Phạm Văn Thế
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC BỔ SUNG VÙNG PHÂN BỐ MỚI CHO LOÀI LYSIMACHIA OTOPHORA C.Y.WU (PRIMULACEAE) Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Trần Đức Bình, Bùi Hồng Quang, Đỗ Văn Hài, Nguyễn Quang Hưng, Lê Ngọc Hân, Vũ Anh Thương, Nguyễn Thu Thủy
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 188, S. 12/1 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
521 - 540 trong số 2815 mục << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved