Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 Tóm tắt   PDF
Phạm Hải Hậu, Nguyễn Bích Hoàng, Trần Tiến Thịnh, Đỗ Thái Sơn, Đỗ Thu Hằng
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM VI HỌC, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY SA NHÂN QUẢ CÓ MỎ (Amomum muricarpum Elmer) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Hoài Bảo Châu, Đoàn Thị Ái Nghĩa, Lê Thị Khánh Linh, Trần Văn Nguyên
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN BẢN ĐỊA PHÂN HỦY DẦU TRONG ĐẤT NHIỄM DẦU TẠI CAM RANH, KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Kim Thanh, Đỗ Thị Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Lợi, Ngô Cao Cường, Phí Quyết Tiến
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CÓ THIẾU MÁU Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân Hương, Đào Trọng Quân
 
T. 228, S. 16 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC SẮC NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP CỦA KIM DUNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Cẩm Anh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC TÍNH PHÂN BỐ, DẠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC, VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO SỨC KHỎE ĐỐI VỚI CON NGƯỜI TỪ KIM LOẠI NICKEL TRONG CÁC MẪU BỤI ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thúy
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ, MỐI TƯƠNG QUAN VÀ XU HƯỚNG HÌNH THÀNH CỦA CÁC HỢP CHẤT CHLOROBENZENS TRONG TRO THẢI LÒ ĐỐT RÁC VÀ LÒ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thúy, Phí Thị Hương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC TRƯNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMOXICILLIN CỦA THAN SINH HỌC THỦY NHIỆT TỪ BÃ CHƯNG CẤT TINH DẦU SẢ HOẠT HÓA BẰNG KIỀM Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thảo, Lương Thị Lệ Trang
 
T. 182, S. 06/1 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ: KHOẢNG CÁCH GIỮA KỲ VỌNG NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Tóm tắt
Hà Nguyên Khánh
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Dinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thúy Vân
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHÈ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG” CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Mai, Nghiêm Thị Ngoan
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (1996 - 2020) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thanh Hà
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Thị Bích Lệ
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN LỘC BÌNH (TỈNH LẠNG SƠN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH (2015 - 2020) Tóm tắt   PDF
Dương Thị Huyền, Đàm Văn Trường
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2022 Tóm tắt   PDF
Đỗ Hằng Nga, Nguyễn Văn Nghị
 
T. 227, S. 17 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (2010 - 2020) Tóm tắt   PDF
Đàm Thị Uyên, Đỗ Hằng Nga, Nông Thị Trường
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (2007 - 2020) - MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hà
 
561 - 580 trong số 4227 mục << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved