Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU BIẾN TRƯỜNG TRAO ĐỔI DỊCH VÀ LỰC KHÁNG TỪ THEO PHƯƠNG VUÔNG GÓC TRONG MÀNG ĐA LỚP [Co/Pd]/IrMn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Cao Thị Thanh Hải, Đinh Hùng Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Văn Đăng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG HỌC MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH VÀO TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH GÓC QUAY CHO ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ BA PHA NAM CHÂM VĨNH CỬU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT VỊ TRÍ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Phương, Đặng Thị Loan Phượng
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Hiên
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG ROBOT THÔNG MINH VẬN CHUYỂN HÀNG TRONG KHO Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Vương, Đặng Xuân Kiên, Phạm Tâm Thành
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK-BOOST SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO MẶT TRƯỢT PI Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Lê Thanh Quang Đức
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG TINH THỂ QUANG TỬ OPAL Tóm tắt   PDF
Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC KIỂU SHUNT SỬ DỤNG DỰ BÁO MÔ HÌNH DÒNG TRÊN HỆ TỌA ĐỘ dq Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chí
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG ĐA BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DỌC CỦA CÁC THIẾT BỊ BAY Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Tiến Hưng
 
T. 226, S. 02 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỆN CƠ TRỤC VÍT ME SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SERVO ỨNG DỤNG TRONG CÁC MÁY CÔNG CỤ TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT Tóm tắt   PDF
Trần Đức Chuyển, Ngô Tiến Dũng, Trần Công Minh, Đỗ Minh Quân, Vũ Văn Cảnh, Trần Trọng Hùng
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO XE TỰ HÀNH VỚI MÔ HÌNH BẤT ĐỊNH VÀ NHIỄU ĐẦU VÀO: MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI VỚI BỘ QUAN SÁT VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN HỮU HẠN TÙY Ý Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hoài Nam, Lê Ngọc Quỳnh, Phạm Tuấn Nhật Minh
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT ĐƯỜNG XUỐNG CHO DUNG LƯỢNG NGƯỜI DÙNG ĐỒNG ĐỀU TRONG HỆ THỐNG MASSIVE MIMO ĐƠN TẾ BÀO Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Quỳnh Trang, Trịnh Anh Vũ, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC KHÔNG DÙNG CẢM BIẾN GÓC TRONG HỆ THỐNG CẦN TRỤC TỰ ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Mai Nhật Thiên, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Lương Hoài Thương, Ngô Văn Thuyên
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU BA MỨC SỬ DỤNG MÔ HÌNH HIL-FPGA Tóm tắt   PDF
Mai Văn Chung, Phạm Thi Kim Huệ, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Liễn
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH VÀ NƠRON MỜ CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XE ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Sơn, Lại Khắc Lãi, Lê Thị Thu Hà
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TRONG TÒA NHÀ PVI SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANDOVER CONTINUUM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Hữu Bắc
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI HỆ CÁNH TAY ROBOT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Ngôn, Cao Thị Yến, Trương Thị Thanh Tuyền
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MẠNG NƠ-RON TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG LUẬT TIẾP CẬN HÀM MŨ HỆ THỐNG GIẢM XÓC – VẬT – LÒ XO Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Mã Sở Hiến
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY HẠ CÁNH SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI SỐ GIA TỬ Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Việt, Bùi Hải Lê, Nguyễn Tiến Duy
 
601 - 620 trong số 4253 mục << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved