Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN THỐNG KÊ TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Thị Ngọc Hà, Bùi Linh Phượng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TÂM LÍ HỌC Ở KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Lê Thị Quỳnh Trang
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM PHÓNG XẠ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT - SINH Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI LỢN NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HỒ SUỐI HAI, BA VÌ Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Minh Liên, Trần Xuân Giang
 
T. 172, S. 12/2 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TẬP HUẤN DẠY ĐẶT CÂU HỎI TRONG KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Minh Loan
 
T. 201, S. 08 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬTCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thanh Nga
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN CÓ DẠNG THANH Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hà, Phạm Hữu Kiên, Nguyễn Hồng Lĩnh
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH CÁC MẪU SÂM ĐẤT BẰNG MÃ VẠCH DNA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiều Linh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chu Hoàng Mậu
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH MẪU ĐẬU ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG THU TẠI TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI VÀ MÃ VẠCH ITS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Hữu Quân
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ULISSES TRỞ VỀ (ODYSSEUS- HOMER) TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI SỬ THI VÀ LOẠI HÌNH TỰ SỰ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thắm
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Thúy Hà
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Ngô Hải Ninh
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đức
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Tóm tắt   PDF
Lê Anh Tuấn
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Quỳnh Chi
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐỊNH LÝ DUY NHẤT CHO CÁC ĐA THỨC VI PHÂN TỔNG QUÁT ... CHUNG MỘT HÀM NHỎ Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thanh Tùng, Nguyễn Việt Phương, Trần Đình Chúc
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC Tóm tắt   PDF
Mông Thị Nguyệt, Nông Thị Thêm
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ NHÚNG CHO KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
81 - 100 trong số 1729 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved