Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA PHẦN BÙ CÁC ĐƯỜNG THẲNG PHỨC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH KẾT CÁC MẶT CẦU Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐỘ TĂNG CỦA NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Kiều Oanh, Ngô Thị Thu Thủy
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘNG HỌC NHẢ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRONG ĐẤT CỦA PHÂN BÓN URE NHẢ CHẬM VỚI VỎ BỌC POLYME Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Đặng Thị Hồng Phương
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ PHƯỜNG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Bích Thủy
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG TỪ NĂNG NGUYỆN “HUI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Nguyệt Thắng
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỒNG DAO VÀ TRÒ CHƠI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lèng Thị Lan
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NHẤT THỨC POHOZAEV CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC SUY BIẾN VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Đầu Thị Thu
 
T. 225, S. 04 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI DẠY HỌC CÁC MÔN KINH TẾ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thanh Tuyền
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC KINH TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN THỐNG KÊ TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Thị Ngọc Hà, Bùi Linh Phượng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TÂM LÍ HỌC Ở KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Lê Thị Quỳnh Trang
 
T. 225, S. 04 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hương
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM PHÓNG XẠ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT - SINH Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI LỢN NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HỒ SUỐI HAI, BA VÌ Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Minh Liên, Trần Xuân Giang
 
T. 172, S. 12/2 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TẬP HUẤN DẠY ĐẶT CÂU HỎI TRONG KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Minh Loan
 
81 - 100 trong số 1936 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved