Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ỨNG DỤNG THAN SINH HỌC TRE LÀM GIẢM PHÁT THẢI CH4 VÀ N2O TRÊN RUỘNG LÚA Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Ngọc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐỘT QUỴ CỦA VIỆN SỨC KHỎE QUỐC GIA HOA KỲ (NIHSS) TRONG TIÊN LƯỢNG CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU TRÊN LỀU Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Văn Tuấn, Lê Thị Quyên, Món Thị Uyên Hồng
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CHỈ SỐ GIẢM NHẸ PPI TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mỹ Duyên, Trần Bảo Ngọc, La Hoàng Thiên
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM DOWNES TRONG CHẨN ĐOÁN SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lục Chí Thắng, Nguyễn Đình Học
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Chung, Lành Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thành Linh
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ỨNG DỤNG VI KHUẨN LACTIC TRONG SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC TẨY RỬA SINH HỌC TỪ NƯỚC CHUA TÀU HỦ Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Châu, Trần Thị Thảo Nguyên, Lý Thị Thùy Duyên, Trần Thị Xuân Nghi, Lê Quốc Việt, Bùi Hoàng Đăng Long, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ỨNG DỤNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hồng Nga, Trương Thị Hồng Thúy, Nguyễn Mỹ Duyên, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Minh
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ỔN ĐỊNH HỢP TÁC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG DÙNG CÁC HÀM THẾ NĂNG NHÂN TẠO CỤC BỘ Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “ĐỊA GIỚI LONG AN” ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1859 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Đảo
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “ĐỊA GIỚI LONG AN” TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1875 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Đảo
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “CÂU CHUYỆN ẨM THỰC” TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Suối Linh
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “TỨ GIÁC KIM CƯƠNG” (MỸ, NHẬT BẢN, ẤN ĐỘ, AUSTRALIA) TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
Hoàng Xuân Trường, Mã Thị Mạo
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “THIÊNG HÓA” - YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH LUẬT TỤC Tóm tắt   PDF
Lưu Bình Dương, Nguyễn Văn Tiến
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC CHỦNG VI KHUẨN Aeromonas hydrophila PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Quách Văn Cao Thi, Trần Quốc Dũng, Từ Thanh Dung
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG KHU HỆ LƯỠNG CƯ - BÒ SÁT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Nông, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Hoàng Quý Nhân
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Tùng
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG, TỈNH GIA LAI Tóm tắt   PDF
Trịnh Ngọc Hiệp, Trần Đức Bình, Sỹ Danh Thường, Bùi Hồng Quang
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lương Minh Ngọc
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC DAO Ở XÃ ĐƯỜNG HỒNG, HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Mùi Dấu
 
101 - 120 trong số 3859 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved