Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lương Minh Ngọc
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC DAO Ở XÃ ĐƯỜNG HỒNG, HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Mùi Dấu
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ CÂY CÓ ĐỘC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG NÚI TAM ĐẢO Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tâm, Nguyễn Thế Cường, Mai Thanh Hòa
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ NGỌC LAN (MAGNOLIACEAE) TẠI TỈNH SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thúy Lan
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Phạm Thị Thanh Vân, Phạm Thế Việt
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Bùi Minh Hồng, Ngô Thị Huyền
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐA DẠNG THU NHẬP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI TRÀ VINH Tóm tắt   PDF
Lê Trúc Linh
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ CỦA THÂN MỀM Ở CẠN (MOLLUSCA: GASTROPODA) TẠI TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Sáng
 
T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT ĐA DẠNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MẪU GIỐNG DƯA THƠM NHẬP NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Tuân, Lê Thị Minh Thảo, Vũ Văn Liết, Vũ Thị Xuân Bình, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Trung Đức
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT HUYỆN PHÙ NINH , TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bình Liêm, Lê Đồng Tấn, Đỗ Hữu Thư
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA HÌNH DI TRUYỀN MÔ ĐUN TĂNG CƯỜNG PHẢN ỨNG VỚI PHENOBARBITAL CỦA GEN MÃ HÓA UDP-GLUCURONOSYLTRANSFERASE 1A1 Ở NGƯỜI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Hứa Nguyệt Mai, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ NUCEOTIDE CỦA CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR TRONG GEN MÃ HÓA SUCROSE SYNTHASE PHÂN LẬP TỪ GIỐNG CHÈ TRUNG DU XANH VÀ TRUNG DU TÍM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Dương Thị Hiền
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ TÌNH TRẠNG TĂNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19 TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC LONG AN NĂM 2021 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Minh Thiện
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2016 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Vân, Đặng Kim Oanh, Nguyễn Thị Thùy Dương
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÓNG GÓP CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tình
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Quang
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA DIỆN RIEMANN COMPACT Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA PHẦN BÙ CÁC ĐƯỜNG THẲNG PHỨC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH CÁC KHÔNG GIAN TÔPÔ Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
101 - 120 trong số 3345 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved